Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

GE Aviation reduserer vedlikeholdsfeil med kroppsbåren teknologi

Jetmotorprodusenter anslår at de taper millioner av dollar hvert år fordi muttere som tetter væskerør og slanger, kalt b-muttere, ikke er skrudd helt riktig på.

25. september 2020

Hvis b-mutrene blir vurdert som for løse eller for stramme under testing, må motoren fikses før den kan drive et fly med betalende passasjerer. Inntil nylig fantes det få gode måter å finne ut om mutteren var riktig strammet. Arbeidere med momentnøkler måtte stole på egne ferdigheter og dømmekraft for å få til den fine balansen.

Forundersøkelse i Cincinnati – redusere vedlikeholdsfeil med kroppsbåren teknologi

GE Aviation gjennomførte nylig en forundersøkelse som vurderte bruken av kroppsbåren teknologi for å minimere feil, forbedre produktkvalitet samt øke mekanisk effektivitet. Forundersøkelsen kombinerte en rekke teknologier, inkludert optiske hodemonterte displayer fra Google Glass ,industriell programvare for utvidet virkelighet samt en smart, trådløs Atlas Copco Saltus MWR-85TA-momentnøkkel.

MWR-85TA being utilised by GE Aviation in a wearable technology pilot

I forbindelse med forundersøkelsen gikk Atlas Copco med på å låne GE-teamet en trådløs momentnøkkel. Nøkkelen som ble brukt til forundersøkelsen, var en Atlas Copco Saltus MWR-85TA-momentnøkkel med et dreiemoment på 15–85 Nm (11–62,7 ft lbs). Atlas-Copco har flere ulike modeller av trådløse momentnøkler som kan integreres med den kroppsbårne teknologien basert på den foreslåtte bruken.

Spennende resultat

Om lag 85 % av de 15 mekanikerne som deltok, sa at systemet kom til å redusere produksjonsfeil, og 60 prosent sa de foretrakk å bruke den kroppsbårne teknologien fremfor de tradisjonelle metodene. Det tok én seniormekaniker 35 minutter å fullføre en oppgave uten brillene og 32 minutter med brillene – en forbedring på 8 %. Senere på dagen, mens samme mekaniker utførte en annen vedlikeholdsoppgave, brukte vedkommende 51 minutter ved hjelp av standard prosedyre og 38 minutter med brillene – en forbedring på 25 %. I gjennomsnitt, av alle mekanikerne som ble studert, var forbedringen i effektivitet på mellom 8 og 11 %, et tall som kan øke når man har lært seg å bruke produktene ordentlig.

Basert på dataene anslo GE at selskapet kan spare millioner i løpet av et tiår med boltstrammingsteknologien.


Takk til Kristin Kloberdanz, Ted Robertson, Jay Bischof, Matt Geyman, Eric Ilse fra GE

Finn ut mer