Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktøy og systemløsninger
Solutions
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Elektronikk
Energi
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer

Industrial Technique er en vinner av Good Practice Awards-konkurransen som i år fokuserer på sikker håndtering av farlige stoffer

Atlas Copco vinner pris for sikker håndtering av farlige stoffer

Atlas Copco Industrial Technique er en vinner av Good Practice Awards-konkurransen som i år fokuserer på sikker håndtering av farlige stoffer. Prisen anerkjenner selskapets fokus på å forbedre luftkvaliteten i laboratoriet under testing, og hele selskap har vært involvert i innsatsen.

Boring i materialer som titan, aluminium og karbonfiber genererer røyk, støv og oljetåke. Røyken var et problem selv da pustemasker ble brukt, og ventilasjonsfilteret var ikke effektivt nok.

«Én ting å ha en følelse av at luften ikke er bra, men å få det bekreftet svart på hvitt er noe helt annet. Vi rådførte oss med en miljøingeniør for arbeidsplasser med ekspertise innen målinger av denne typen», sier Thomas Timan, sikkerhetsansvarlig og laboratorieingeniør hos Atlas Copco.

Oljetåken i luften, som skal være under definerte grenser, var 1,5 ganger høyere enn tillatt. Når det gjelder nanopartikler i luften, der det ikke er noen grense, stoppet måleinstrumentet først på 550 000.

Karin Järverud, laboratoriesjef, Atlas Copco: «Vi utførte laboratorietester ved å bore i forskjellige typer materiale med pustemasker på og ryggsekker med ferskt luftfilter samt beskyttelsesdrakter. Finansiering av disse tiltakene har ikke vært noe problem, da vi har hatt kontinuerlig støtte fra ledelsen. Regelen vår her er ‘Sikkerhet først’.»

Arbeidet fortsatte over en periode på to år, og da oppgraderingen av laboratoriet var ferdig, var det tid for nye partikkelmålinger. Denne gangen var oljetåken innenfor den tillatte grensen, og avlesningen for nanopartikler var 500 ganger lavere enn tidligere. Nivået var faktisk lavere enn på et kontorområde.

Laboratoriesjef Karin Järverud forteller at det er samarbeidet over hele selskapet som har resultert i denne suksessen for Atlas Copco. De mange involverte underveis har støttet hverandre og bidratt med egen innsikt i problemet. Koordinering og tålmodighet har vært avgjørende.

«Det at vi mottok prisen, beviser at vi gjør de rette tingene», sier Karin Järverud. «Det har vært et lærebokeksempel på hvordan folk bør samarbeide for å forbedre miljøet på arbeidsplassen.»

En annen prisvinner av Good Practice Awards-konkurransen er Kemilärarnas resurscentrum (ressurssenter for kjemilærere), en svensk sentral organisasjon som støtter undervisning av kjemi på ungdomsskoler og videregående skoler. Prisene vil bli delt ut i november hos det europeiske byrået for arbeidsmiljø i Bilbao.