Pocketguide til skrutrekking

Dette heftet dekker skrutrekkere og de spesifikke betingelsene som gjelder for tiltrekking av skrukoblinger i kapasitetsområdet hvor hverken drivkraften til verktøyet eller reaksjonsstyrken til operatørens hånd vanligvis er kritiske problemer, i hvert fall ikke der bare dreier seg om én enkelt operasjon.