Våre løsninger
Industriverktøy og systemløsninger
Løsninger
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Energiteknikk
Løsninger
Products
Energiteknikk
Energy Storage Systems
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Process gas and air equipment
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

Menneskelig samhandling

Smart Connected Assembly – 6 verdipilarer

Menneskelig samhandling

Forbedre produksjonslinjer ved hjelp av smarte verktøy med operatøren i fokus
Atlas Copco har lang og dokumentert erfaring med å levere effektive og ergonomiske verktøy til brukerne. Denne erfaringen har vi brukt i utformingen av verktøy for morgendagens fabrikk. En av de største utfordringene fabrikker står overfor i dag, er å sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelig opplæring. Tilpasning til flere nye produktserier krever opplæring av både erfarne og nye medarbeidere for å håndtere produksjonen. Dette tar tid og gjør bedriften sårbar for dramatiske endringer i arbeidsstyrken. Det blir også stadig mer vanskelig å rekruttere nye ansatte med kompetanse innen avansert produksjon.

Utfordringer

For å sikre fortsatt konkurranseevne trengs det kontinuerlige endringer i produksjonen. Det betyr at du også må investere tid og penger til opplæring for å kunne produsere produkter med høyest mulig produktivitet. Dette kan være kostbart.
Én veldokumentert tilnærming til dette problemet er å plassere erfarne operatører i par med mindre erfarne operatører, slik at sistnevnte kan motta veiledning og opplæring når det trengs. Men med krympende arbeidsstyrke og større spredning av arbeidskraft på fabrikkgulvet, er dette ofte urealistisk. Det ville være ideelt å kunne sikre at operatørene kan utføre arbeidet på riktig måte uten opplæring.

Muligheter

Med Atlas Copco Smart Connected Assembly har det aldri vært enklere å håndtere alle utfordringene ved opplæring og rekruttering. I denne fjerde industrielle revolusjonen, også kalt Industri 4.0, ser vi en fremvekst av smarte, sammenkoplede produksjonslinjer.
Smarte verktøy kan gi operatørene støtte ved å oppdage feil og gi veiledning til operatøren om hvordan feilene kan rettes opp. Dermed kreves det mindre tid og penger til opplæring av medarbeiderne, fordi de får tilgang til kontinuerlig veiledning i sanntid under arbeidet. Dette gjelder ikke bare for nye medarbeidere, men også for overføring av erfarne operatører til nye produktserier.
Én ledende bilprodusent oppdaget at ved å implementere løsningen for operatørveiledning var det mulig å redusere tiden og utgiftene til opplæring med 30 % ved lansering av nye modeller. Direkte instruksjoner og umiddelbar korrigering er noen av fordelene med Atlas Copcos Smart Connected Assembly.

Løse menneskelige problemer med Smart Connected Assembly

Alle verktøy har innebygd tilbakemelding til operatøren. Det gjør at operatøren kan kontrollere at ønsket resultat er oppnådd, eller rette eventuelle feil. Verktøyene og alle tilkoplede systemer er også utformet for å være brukervennlige og intuitive, slik at det trengs mindre tid til opplæring.
Atlas Copco-verktøy har TurboTight®-løsningen som er mer ergonomisk for brukerne. Denne algoritmen lar verktøyet absorbere reaksjonskraften ved tiltrekking og gjør jobben betydelig enklere for operatøren, noe som reduserer syklustiden og gir større fleksibilitet.
Med operatørveiledning får brukerne direkte instruksjoner med bilder og tekst på en skjerm, og dette reduserer antallet beslutninger brukerne må ta. Takket være fortløpende feilretting kan brukerne arbeide effektivt og unngå feil, og behovet for opplæring kan reduseres. Den lette, ergonomiske og trådløse utformingen av Atlas Copcos verktøy reduserer risikoen for skader på operatører og utstyr i betydelig grad, noe som gjør smarte verktøy til en favoritt blant produksjonsmedarbeidere. Denne typen smarte, integrerte løsninger definerer nytteverdien av Smart Connected Assembly.

Bunnlinjen
Som en del av det å oppgradere produksjonsanlegget og ta skritt mot Industri 4.0, er det viktig å fokusere på brukerne og deres arbeidsmiljø. Ved å implementere Smart Connected Assembly-løsninger som smarte verktøy, gir du ikke bare deg selv en fordel i produksjonen, du får også mulighet til rask opplæring av nye ansatte eller overføring av erfarne operatører til nye produksjonslinjer når det trengs.

Smart Connected Assembly er Atlas Copcos konsept for å støtte realiseringen av Industri 4.0, en virkelighet der teknologien er brukervennlig og raskt skaper verdier.

Les mer om Smart Connected Assembly og Industri 4.0 – KLIKK NEDENFOR