Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energy Storage Systems
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

Forbedret produktivitet

Smart Connected Assembly – 6 verdipilarer

De skjulte kostnadene er vanskeligere å forutse. Atlas Copco har løsningen for deg, så finn ut hvordan Smart Connected Assembly kan hjelpe deg

Loading...

Forbedret produktivitet

Administrasjon av produksjonslinjer og samlebånd er synonymt med fokus på produktivitet. Produktiviteten har vært og er fortsatt en drivkraft for all utvikling innen produksjon og montering. Den fjerde industrielle revolusjonen er i startgropen, og produktiviteten er nok en gang en viktig drivkraft for denne endringen. Og det gir et nytt perspektiv i arbeidet med den.

Utfordringer

Implementering av mer effektive verktøy og fininnstilling av arbeidsprosesser er en del av det kontinuerlige arbeidet for å forbedre produktiviteten. På samlebåndene er det en kontinuerlig nyplanlegging for å redusere kostnader og øke produksjonen. Hva annet kan gjøres? Hvordan kan produktiviteten forbedres ytterligere?
Å nå det neste nivået krever nytenking og nye perspektiver. Det er en krevende utfordring og bør støttes av en trinnvis tilnærming.

Muligheter

Data utgjør grunnlaget for morgendagens smarte samlebånd og er en viktig komponent i planlegging og nyplanlegging. Ved å bruke virkelige data har det blitt observert en betydelig forbedring i kvalitet og produktivitet. Hos en ledende offroad-produsent ble antallet stramminger som ikke var OK, redusert med 73 %, noe som presset nivået av mangelfrie produkter ved første forsøk opp til 98 %. Dette ble oppnådd gjennom en systematisk tilnærming til å identifisere og ta tak i de tre største problemområdene regelmessig. Denne nye måten å arbeide med data på avdekker ekte produktivitet og kan implementeres trinnvis for å bevare kontrollen.

Forbedret produktivitet ved hjelp av Smart Connected Assembly

Produktivitet handler om å redusere omarbeidinger, minimere defekter og maksimere produksjonen. Spørsmålet om produktivitet kan ikke begrenses til analyse av isolerte områder. Mange perspektiver må vurderes. Hemmeligheten er å arbeide med en ende-til-ende-tilnærming, hvor man kan optimalisere hele produktivitetsregnestykket.
Bruk av virkelige data fra alle komponentene i produksjonen gjør dette mulig. Data som dekker produksjon, kvalitet, tid og kostnader fra samlebåndene, kan sammenlignes med arbeidsstasjoner og verktøybruk. Planlegging og nyplanlegging baseres deretter på virkelige fakta og gjør virkelig forbedret produktivitet mulig.

Nøkkelen til å oppnå bedre produktivitet er den nye generasjonen ToolsNet 8 for innsamling og analyse av data. Den brukes til optimalisering av produksjonsprosessen. Kombinert med styreskap som PowerFocus gir den full kontroll over monteringsprosessen og gir deg en plattform for kvalitets- og produktivitetsforbedringer.

Operatørenes rolle er viktig for å oppnå et høyere produktivitetsnivå. Med løsningen Operator Guidance får operatøren direkte instruksjoner, inkludert bilder og tekst, på en skjerm, noe som reduserer feil. Ved å få konstant veiledning kan operatøren arbeide effektivt uten å kaste bort tid. Det minimerer behovet for opplæring av ansatte, og skaper dermed skalerbarhet og fleksibilitet i prosessen.
Implementering av Smart Connected Assembly vil forbedre produktiviteten med et ende-til-ende-perspektiv i en trinnvis tilnærming.

Bunnlinjen
Smart Connected Assembly er en del av en utvikling mot en visjon. ToolsNet er et skritt mot en fullstendig digitalisering av samlebåndet og Industri 4.0. Det bygger opp din beredskap for neste produktivitetstrinn.

Smart Connected Assembly støtter realiseringen av Industri 4.0, en virkelighet der teknologien er brukervennlig og raskt skaper verdier.

Les mer om Smart Connected Assembly og Industry 4.0 – KLIKK HER

White paper Customer Story Video Pocketguide