Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produsent av originalt utstyr
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Produkter
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bolteløsninger
Boreløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Produkter
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Monteringsverktøy og systemløsninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Forbedret produktivitet

Smart Connected Assembly – 6 verdipilarer

Forbedret produktivitet

Administrasjon av produksjonslinjer og samlebånd er synonymt med fokus på produktivitet. Produktiviteten har vært og er fortsatt en drivkraft for all utvikling innen produksjon og montering. Den fjerde industrielle revolusjonen er i startgropen, og produktiviteten er nok en gang en viktig drivkraft for denne endringen. Og det gir et nytt perspektiv i arbeidet med den.

Utfordringer

Implementering av mer effektive verktøy og fininnstilling av arbeidsprosesser er en del av det kontinuerlige arbeidet for å forbedre produktiviteten. På samlebåndene er det en kontinuerlig nyplanlegging for å redusere kostnader og øke produksjonen. Hva annet kan gjøres? Hvordan kan produktiviteten forbedres ytterligere?
Å nå det neste nivået krever nytenking og nye perspektiver. Det er en krevende utfordring og bør støttes av en trinnvis tilnærming.

Muligheter

Data utgjør grunnlaget for morgendagens smarte samlebånd og er en viktig komponent i planlegging og nyplanlegging. Ved å bruke virkelige data har det blitt observert en betydelig forbedring i kvalitet og produktivitet. Hos en ledende offroad-produsent ble antallet stramminger som ikke var OK, redusert med 73 %, noe som presset nivået av mangelfrie produkter ved første forsøk opp til 98 %. Dette ble oppnådd gjennom en systematisk tilnærming til å identifisere og ta tak i de tre største problemområdene regelmessig. Denne nye måten å arbeide med data på avdekker ekte produktivitet og kan implementeres trinnvis for å bevare kontrollen.

Forbedret produktivitet ved hjelp av Smart Connected Assembly

Produktivitet handler om å redusere omarbeidinger, minimere defekter og maksimere produksjonen. Spørsmålet om produktivitet kan ikke begrenses til analyse av isolerte områder. Mange perspektiver må vurderes. Hemmeligheten er å arbeide med en ende-til-ende-tilnærming, hvor man kan optimalisere hele produktivitetsregnestykket.
Bruk av virkelige data fra alle komponentene i produksjonen gjør dette mulig. Data som dekker produksjon, kvalitet, tid og kostnader fra samlebåndene, kan sammenlignes med arbeidsstasjoner og verktøybruk. Planlegging og nyplanlegging baseres deretter på virkelige fakta og gjør virkelig forbedret produktivitet mulig.

Nøkkelen til å oppnå bedre produktivitet er den nye generasjonen ToolsNet 8 for innsamling og analyse av data. Den brukes til optimalisering av produksjonsprosessen. Kombinert med styreskap som PowerFocus gir den full kontroll over monteringsprosessen og gir deg en plattform for kvalitets- og produktivitetsforbedringer.

Operatørenes rolle er viktig for å oppnå et høyere produktivitetsnivå. Med løsningen Operator Guidance får operatøren direkte instruksjoner, inkludert bilder og tekst, på en skjerm, noe som reduserer feil. Ved å få konstant veiledning kan operatøren arbeide effektivt uten å kaste bort tid. Det minimerer behovet for opplæring av ansatte, og skaper dermed skalerbarhet og fleksibilitet i prosessen.
Implementering av Smart Connected Assembly vil forbedre produktiviteten med et ende-til-ende-perspektiv i en trinnvis tilnærming.

Bunnlinjen
Smart Connected Assembly er en del av en utvikling mot en visjon. ToolsNet er et skritt mot en fullstendig digitalisering av samlebåndet og Industri 4.0. Det bygger opp din beredskap for neste produktivitetstrinn.

Smart Connected Assembly støtter realiseringen av Industri 4.0, en virkelighet der teknologien er brukervennlig og raskt skaper verdier.

Les mer om Smart Connected Assembly og Industry 4.0 – KLIKK HER