Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energy Storage Systems
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen

Redusert energi

Smart Connected Assembly – 6 verdipilarer

Kontakt oss for å diskutere overgangen til Smart Connected Assembly

Lytt til vår ekspert, og lær mer om hvordan kunnskap og teknologi bidrar til at miljøstandarder kan oppfylles

Loading...

Redusert energiforbruk

Reduksjon av energiforbruket Å redusere negative miljøkonsekvenser og spare kostnader er avgjørende for alle bærekraftige bedrifter. Forskrifter, bevisste forbrukere og lønnsomhet er faktorer som tvinger oss til å fokusere på bruken av energi i driftsprosesser Utfordringer Betydelig reduksjon av energiforbruket kan bare oppnås gjennom en rekke tiltak.

Disse tiltakene er viktige på alle områder, i alle prosesstrinn og i alle deler av virksomheten. I produksjonslinjen er det mulig å bidra uten at det går på bekostning av produktivitet, kvalitet eller driftstid. Faktisk kan reduksjon av energiforbruket gi bedriften fordeler. Muligheter Smart Connected Assembly reduserer svinn i alle former, innen drift, produksjon og tidsbruk. Svinn forbruker energi som kan spares ved å fokusere på å redusere svinn. Når du bruker elektriske verktøy, forbrukes mesteparten av energien i standbymodus.

Ved å bruke én kontrollenhet koplet til seks verktøy samtidig, i stedet for én kontrollenhet til hvert verktøy, kan dette forbruket reduseres dramatisk og spare over 80 % av energikostnadene for standby. Overgang fra pneumatiske til elektriske verktøy har selvfølgelig et enda større potensial.

Smart Connected Assembly

Hemmeligheten bak en bærekraftig reduksjon av energiforbruket er å minimere energiforbruket langs hele produksjonslinjen. Ende-til-ende-tilnærmingen identifiserer energisvinn ved montering, omarbeiding, standby og kvalitetsfeil. Dermed er optimalisering av hele prosessen den beste løsningen for å minimere energiforbruket. Atlas Copco Power Focus 6000 kan kobles til opptil 6 verktøy og spare energikostnader i standby.

Mindre behov for kabelhåndtering og færre maskinvarekomponenter sparer også miljøressurser. Samtidig forbedrer Power Focus 6000 fleksibiliteten ved å gjøre optimaliseringsprosessen mer effektiv. Smart Connected Assembly optimaliserer monteringsprosessen, minimerer svinn og reduserer energibruken innen produksjon. Bunnlinjen Smart Connected Assembly er et betydelig skritt for å redusere energiforbruket. Det bringer deg nærmere de utrolige mulighetene ved digitalisering.

Smart Connected Assembly leverer en infrastruktur som gjør det mulig for intelligente systemer å sende informasjon sømløst, slik at denne informasjonen senere kan brukes i analyser. Dataanalyse er et effektivt verktøy for å skape en effektiv produksjonslinje. Alt dette vil redusere organisasjonens energiforbruk. Velkommen til Smart Connected Assembly! Smart Connected Assembly støtter realiseringen av Industri 4.0, en virkelighet der teknologien er brukervennlig og raskt skaper verdier.

Les mer om Smart Connected Assembly og Industri 4.0 nedenfor

White paper Customer Story Video Pocketguide