Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Bransjer som betjenes
Støperier og metallproduksjon
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger

Atlas Copcos luftfartmonteringsprosess

1 – Bor pilothullet

Forhåndsbor og brotsj hull manuelt, med presisjon, for å klargjøre for senere trinn i monteringsprosessen.

2 – Sikre midlertidig festing

Monter midlertidige festeanordninger som enten setter to deler sammen eller fester en jigg.

3 – Lever det endelige hullet

Bor de siste hullene i henhold til et bestemt mønster med et håndholdt verktøy, ADU-enhet eller via automatisert boring.

4 – Kontroller hullkvaliteten

Kontroller kvaliteten på det borede hullet med en boremåler.

5 – Fyll hullet: stramming

Monter delene, og sett sammen produktet ved hjelp av skruer og mutre.

6 – Fyll hullet: klinking

Monter deler, og sett sammen produktet med en solid nagle

7 – Kontroller kvaliteten på strammingen

Kontroll av verktøy, kontroll av produksjonslinje, kontroll av resultater.

Klikk på tallene og utforsk mer!