Våre løsninger
Industrial Tools & Solutions
Løsninger
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Energiteknikk
Løsninger
Produkter
Energiteknikk
Energilagringssystemer
Kompressorer
Løsninger
Produkter
Kompressorer
Produkter og løsninger
Løsninger
Oljefrie boostere for luft og nitrogen
Energilagringssystemer
Produkter og løsninger

Atlas Copcos luftfartmonteringsprosess

1 – Bor pilothullet

Forhåndsbor og brotsj hull manuelt, med presisjon, for å klargjøre for senere trinn i monteringsprosessen.

2 – Sikre midlertidig festing

Monter midlertidige festeanordninger som enten setter to deler sammen eller fester en jigg.

3 – Lever det endelige hullet

Bor de siste hullene i henhold til et bestemt mønster med et håndholdt verktøy, ADU-enhet eller via automatisert boring.

4 – Kontroller hullkvaliteten

Kontroller kvaliteten på det borede hullet med en boremåler.

5 – Fyll hullet: stramming

Monter delene, og sett sammen produktet ved hjelp av skruer og mutre.

6 – Fyll hullet: klinking

Monter deler, og sett sammen produktet med en solid nagle

7 – Kontroller kvaliteten på strammingen

Kontroll av verktøy, kontroll av produksjonslinje, kontroll av resultater.

Klikk på tallene og utforsk mer!