Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Løsninger
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Elektrisk utstyr
Løsninger
Products
Elektrisk utstyr
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Products
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Utstyr for lett konstruksjon og riving
Industriverktøy og systemløsninger
Løsninger
Bransjer som betjenes
Industriverktøy og systemløsninger
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industriverktøy og systemløsninger
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industriverktøy og systemløsninger
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Industriverktøy og systemløsninger
Kompressorer
Løsninger
Products
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Products
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process gas and air equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Kompressorer

Mer data, høyere effekt – den digitale forvandlingen av luftfartsindustrien

I en fremtid med megabyer, bærekrafttiltak og økt global mobilitet må luftfartsindustrien doble produksjonen og samtidig opprettholde himmelhøy kvalitetskontroll. Ved hjelp av digitalisering og smarte, tilkoblede verktøy er det mulig å implementere og få med det beste fra Industri 4.0.

Det kan føles som om luftfart har nådd toppen, men faktisk har den bare nettopp begynt. Flyproduksjonen er mer enn doblet i hvert tiår siden 70-tallet, og denne veksten er forventet å fortsette i samme eller enda høyere tempo.

Dette legger ikke bare enormt press på bransjen for å øke produktiviteten. Nye fly vil bli utformet med lettere og mer bærekraftige materialer, noe som skaper behov for nye monteringsmetoder.

Harde fakta og store utfordringer for luftfartsindustrien

93 MEGABYER ETTER 2035

Den globale middelklassen er i vekst, og de urbane områdene vokser raskt. Det er anslått at antallet megabyer (med over 10 millioner mennesker) vil øke fra 55 til 93 frem til år 2035. Byboere er mobile per definisjon, og flertallet av verdens befolkning vil snart ha lyst og råd til å reise med fly i årene som kommer.

35,000 FLY i 2035

Antallet fly i luften vil dobles i løpet av 15–20 år. Dette utgjør omtrent 40 000 fly, og i tillegg må 75 % av eksisterende fly byttes ut, noe som betyr at 35 000 fly må produseres.

50% MINDRE CO2-UTSLIPP

Flyindustrien må redusere CO2-utslippene med 50 %i løpet av de neste 30 årene. Dette kan delvis oppnås ved å produsere mer effektive fly, men produsentene vil også trenge å forbedre produksjonsmetodene og bruke smartere verktøy.

✔ Produksjonen kan øke mye.


Det største problemet er å produsere raskere uten å risikere lavere kvalitet. Med alle de nye materialene kommer også en annen monteringsprosess, som krever en ny type kompetanse.

✔ Det er viktig å beholde og forbedre de høye kvalitetsstandardene


Og det kan gjøres ved å veilede operatører under monteringsprosessen. Ved å redusere maskinvaren og forbedre visuelle hjelpemidler kan data få nytt liv på en nyttig og intuitiv måte.

Luftfartsindustriens utfordringer kan løses ved å utnytte verktøyene og metodene for montering i produksjonslinjen. Med blant annet trådløse smartverktøy, inkludert batteridriller, skrutrekkere, styreenheter, tilbehør og flere produkter, kan produksjon og kvalitet øke betydelig.


De store fordelelene ved Industri 4.0 for flyproduksjonsbransjen

Digital forvandling på vei

Automatisering er nå tatt i bruk i omfattende grad innenfor bransjen, og den globale produksjonen har økt fra 70 fly per måned i år 2000 til opptil 150 i dag, mens etterspørselen etter fly har økt fire ganger. Dermed er neste trinn å bruke smarte digitale verktøy og tilkobling for å lede vei inn i fremtiden.

Gjennom smarte tilkoblede monteringsløsninger kan du få bedre kontroll over hele produksjonsprosessen. Smarte verktøy gir umiddelbar tilbakemelding fra hver operasjon. Slik registreres data for å dokumentere den generelle kvaliteten av prosessen, men dette hjelper også operatørene med å unngå feil.

Mer data, lavere kostnader

En av fordelene ved en Industri 4.0-tilnærming er større produksjon med færre feil. Hver fabrikkleder eller monteringsekspert kjenner kostnadene som skyldes enkle, menneskelige feil. Innsyn og dataanalyse i sanntid kan i betydelig grad bidra til å redusere disse kostnadene.

Den største kostnaden er i form av papirarbeid. Én enkelt artikkel kan ha en høy kostnad, og hver reparasjon reduserer markedsverdien av flyet betydelig. For ikke å snakke om kostnadene ved forsinkelser i produksjonen og bøter for manglende levering innen kundens tidsfrist.

Fremtiden ligger i luften

Det er ikke bare tradisjonell flyproduksjon som kan intensiveres i årene fremover. Med fremveksten av de tidligere nevnte megabyene ser vi også voksende etterspørsel etter mindre, urbane luftfartøy.

I tillegg vil etterspørselen etter flere satellitter i verdensrommet også legge større press på luftfartsindustrien, og her kan smart, tilkoblet verktøy gjøre en stor forskjell.