Våre løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Utleiepark
Atlas Copco Rental
Nitrogengeneratorer
Oljefrie luftkompressorer
Utleiepark
Oljefrie luftkompressorer
Oljefrie luftkompressorer
Oljesmurte kompressorer
Utleiepark
Oljesmurte kompressorer
Oljesmurte kompressorer
Tilbehør
Utleiepark
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Bransjer som betjenes
Industrial Tools & Solutions
Bransjer som betjenes
Bransjer som betjenes
Industriell montering
Bransjer som betjenes
Luftfart
Bransjer som betjenes
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbeidende verktøy
Produkter
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Bearbeidende verktøy
Monteringsverktøy og systemløsninger
Tilbehør til luftledninger
Produkter
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Tilbehør til luftledninger
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos serviceløsninger
Service
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Atlas Copcos serviceløsninger
Kompressorer
Solutions
Produkter
Kompressorer
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Produkter
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Industrielle løsninger for kondensatbehandling
Process Gas and Air Equipment
Service og deler
Kompressorer
Luftkompressordeler
Maksimer effektiviteten
Service og deler
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Maksimer effektiviteten
Vakuumløsninger
Engineer using laptop computer for maintenance automatic robotic hand machine tool at industrial manufacture factory

På tide å bli digital!

Smartdata og ekstern eksperthjelp for total optimalisering av prosesser med industriell påføring, selvstansende nagler og flytborefester

Hvor digital er du?

På tide å bli digital!

Ta neste skritt – la oss analysere service-relaterte prosesser

Smartprodukter og datadrevne tjenestene gir oss mulighet til å samle inn data systematisk, analysere dem og gjøre resultater om til prosesser og tiltak.

I epoken med tingenes internett og industri 4.0 er dette veien forover for å optimalisere prosesser og være så effektiv som mulig mens du sparer kostnader og til og med forbedrer produksjonsmiljøet.

Bli digital med oss!

Spar tid og penger med tjenesteoptimalisering

Fyll ut spørreundersøkelsen, og ekspertene våre vil kontakte deg for å diskutere de datadrevne tjenestene våre relatert til industriell påføring, selvstansende nagler eller flytborefester og produksjonsprosesser.

Ta undersøkelsen!

Datadrevne tjenester – OptiRun

Administrer dine aktiva og brukerrettigheter fra datamaskinen. Du vil motta alarmer og meldinger for oppdagede problemer og kan sende en automatisk generert tjenestebillett til ekspertene våre.

Se nå

Loading...

Datadrevne tjenester – OptiRun

Administrer dine aktiva og brukerrettigheter fra datamaskinen. Du vil motta alarmer og meldinger for oppdagede problemer og kan sende en automatisk generert tjenestebillett til ekspertene våre.

Se nå

Loading...

Datadrevne tjenester – OptiRun

OEE Cockpit overvåker utstyrseffektiviteten din. Tjenesten oppdager hvor det er rom for forbedring, og du vil få indikatorer på et dashbord som viser deg hvor du kan forbedre prosessene.

Se nå

Loading...

Datadrevne tjenester for våre selvstansende nagler, industriell påføring og flytborefeste

Serviceportal for å administrere tjenester for systemer for selvstansende nagler, industriell påføring flytborefeste

Reduser kostnader for avbruddstid og fører


 • Aktivaforvaltning
 • Servicelogger og historikk
 • Forhåndsdefinerte alarmer og meldinger
 • Send ekstern servicemeldinger
 • Tilgang til Conference Center
 • Brukerhåndtering
 • Tilpassede instrumentbord
 • (OptiRun) anbefalinger for forbedring
 • -----------------------------------------------------------------
 • Økt driftstid
 • Mer åpenhet ved operasjoner
 • Proaktiv identifisering av kritiske forhold
 • Rask problemoppdagelse og -løsning
 • Reduserte kostnader for avbruddstid

Reduser vedlikeholdsplanlegging og utførelseskostnad

Reduser vedlikeholdsplanlegging og utførelseskostnader


 • Reell bruksbasert vedlikeholdsplanlegging
 • Administrer og overvåk vedlikeholdsaktiviteter
 • Motta varsler for planlagt vedlikehold
 • Legg inn tilbakemelding på vedlikeholdsaktiviteter
 • Meldingsfunksjonalitet
 • Konsekvent tilpasning av hovedtabellen for vedlikehold basert på tilbakemelding
 • Prediktive meldinger for viktige komponenter 
 • (OptiMain)Anbefalinger for forbedring
 • -----------------------------------------------------------------
 • Økt driftstid
 • Redusert planleggingsinnsats
 • Full kontroll på vedlikehold, planlegging og utførelse
 • Unngå unødvendig avbruddstid
 • Optimalisering av deleforbruk og -lager

Identifiser potensielle besparelser, reduser kostnader for avbruddstid, materialer, energi eller kvalitet

Identifiser potensielle besparelser, og reduser kostnader for avbruddstid, materialer, energi eller kvalitetsproblemer


 • Viser relevante effektivitetsindikatorer
 • Viser trender for viktige KPI-er
 • Identifiserer systemer som kjører utenfor område
 • Indikerer forbedringspotensial for prosessen
 • (OptiSave) analyse og eliminering av rotårsak
 • (OptiSave) anbefalinger for forbedring
 • -----------------------------------------------------------------
 • Reduser kostnadene for kvalitet, materialer eller energi
 • Reduser avbruddstid
 • Spar tid på identifisering av rotårsak
 • Planlegg og iverksett de riktige tiltakene
 • Oppnå en konsekvent optimalisering