Hoe krijgt u uw persluchtsysteem winterklaar? - Atlas Copco Netherlands
Atlas Copco Netherlands - Compressoren
Our solutions
Compressoren
Solutions
Producten
Compressoren
Industriële gereedschappen en oplossingen
Solutions
Power Technique
Solutions
Producten
Power Technique
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen
Solutions
Boren
Producten en oplossingen
Verhuuraanbod
Producten en oplossingen
Energieopslagsystemen
Producten en oplossingen

Hoe krijgt u uw persluchtsysteem winterklaar?

Compressors Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Compressor Installations How-To

De meeste bedrijven concentreren zich standaard op het onderhoud en een goede werking van hun apparatuur. Dit geldt met name voor de voorbereidingen op de komende wintermaanden. Iedereen die persluchtinstallaties gebruikt, moet enkele eenvoudige controles in acht nemen om er zeker van te zijn dat zijn of haar productie beschermd is en om dure en onnodige reparatierekeningen te voorkomen.

1. Waar moet u op letten wanneer de temperatuur daalt?

get your compressor ready for winter
Koelwater of condensaat in perslucht kan voor problemen zorgen. Ongeacht het type systeem dat u gebruikt, is het van het grootste belang dat u uw koelsysteem ongeveer op dezelfde manier behandelt als uw auto om te voorkomen dat het koelwater bij lage temperaturen bevriest. Zorg ervoor dat blootliggende afvoeren, leidingen, enz. (bijv. buiten het gebouw) geïsoleerd zijn, net zoals u dat thuis met uw eigen watersysteem zou doen. Dit voorkomt niet alleen het barsten van leidingen, maar ook het binnendringen van condensaat in de luchttoevoer.In extreme gevallen kan het nuttig zijn om ook trace heating toe te passen (een verwarmingselement dat langs de buitenkant van het leidingnet of de afvoer loopt). Dit geldt vooral als u een koeldroger gebruikt waarbij de blootliggende leiding kan afkoelen tot een lagere temperatuur dan het dauwpunt op de droger, waardoor na de droger condensaat aanwezig is. Bij nat weer moet u de luchtinlaatopeningen controleren om te verzekeren dat er voldoende bescherming is tegen inblazende regen (of sneeuw), omdat dit het luchtfilter kan verzadigen of ijsvorming op de luchtinlaat kan veroorzaken.Nuttige tip: Als een compressor, droger of olie-waterscheider stilstaat en niet wordt gebruikt, is het verstandig om condensaat of koelwater dat niet wordt behandeld te verwijderen, omdat dit kan leiden tot gebarsten leidingen of koelers.

2. Hebt u ooit overwogen een warmteterugwinningssysteem aan te schaffen?

Luchtcompressoren worden voornamelijk gebruikt om de zogenoemde vierde nutsvoorziening te leveren: perslucht, maar daarbij genereren ze ook grote hoeveelheden warmte die kan worden teruggewonnen en worden gebruikt in verschillende processen in een fabriek of faciliteit. Onder optimale omstandigheden kan tot 90 procent van de door perslucht geproduceerde warmte worden teruggewonnen. Een warmteterugwinningssysteem kan de kosten voor het produceren van warm water voor het reinigen van sanitaire ruimtes en apparatuur compenseren en kan dienen als verwarmingsbron voor een werkruimte, magazijn, laadperron of entree. Zoek naar kortingen of subsidies van plaatselijke nutsbedrijven om de investeringskosten voor nieuwe, efficiëntere apparatuur waarmee energie kan worden teruggewonnen te compenseren. Sommige nutsbedrijven bieden subsidies ter bevordering van duurzame energie, die kunnen worden gebruikt voor warmteterugwinningssystemen en het vervangen van een compressor met vast toerental door een model met variabel toerental. Neem contact op met uw plaatselijke nutsbedrijf of een persluchtspecialist voor meer informatie over deze speciale aanbiedingen. Nuttige tip: Als het winterklaar maken van uw persluchtsysteem te veel moeite kost, investeer dan in een doorlopend onderhoudsplan van uw compressorleverancier. Goed onderhouden installaties zijn vaak het meest energie-efficiënt en vertonen minder uitval dan installaties waarbij onderhoud geen topprioriteit is.

3. Controleer afvoeren op storingen

Condensaatafvoeren zijn misschien wel de meest genegeerde of vergeten componenten als het gaat om persluchtsystemen. Vaak zijn er helemaal geen afvoeren of worden ze buiten het zicht geplaatst, wat in beide gevallen tot problemen kan leiden. De hoofdtaak van een condensaatafvoer is het afvoeren van ongewenst water uit specifieke apparatuur, of het nu gaat om een luchtcompressor, luchtketel, droger en/of filter. Deze afvoeren spelen een belangrijke rol, omdat hun aanwezigheid vaak de noodzaak van het handmatig afvoeren van ongewenst water uit apparatuur overbodig maakt. De twee belangrijkste typen afvoeren in hedendaagse persluchtsystemen zijn afvoerkleppen met elektronische timer of met elektronische lekluchtvrije afvoer. Afvoerkleppen met timer zijn een zeer populaire optie, omdat ze kosteneffectief, eenvoudig te installeren en vrij betrouwbaar zijn. Het probleem met afvoerkleppen met timer is dat de intervallen tussen afvoercycli afhankelijk van het seizoen en/of de toepassingsbehoefte moeten worden aangepast, omdat een verkeerde timing kan leiden tot het 'vasthouden' van condensaat, terwijl het te lang open houden van de afvoerklep leidt tot onnodig verlies van perslucht. Elektronische afvoeren die geen perslucht verliezen worden steeds populairder, omdat ze tijdens het afvoeren van condens geen perslucht verspillen en eenvoudig met een revisieset kunnen worden onderhouden. Gezien de kleine opening in deze afvoeren is het belangrijk om ze te controleren en testen om te verzekeren dat ze vrij zijn van verstoppingen. Als vuistregel geldt dat afvoeren minimaal een keer per jaar moeten worden gereviseerd en/of vervangen, en gezien de goedkope aard van dit product vergeten we dit vaak in plaats van ons bewust te zijn van de werkelijke kosten. Voeg afvoeren toe aan uw checklist voor routinematig onderhoud om de effectiviteit ervan te garanderen.

4. Onderhoud de persluchtfilters

Net als afvoeren zijn persluchtfilters vaak bijzaak als het gaat om persluchtsystemen. Filters spelen echter een belangrijke rol bij het garanderen van de luchtzuiverheid die nodig is voor een bepaalde toepassing. Verstopte en/of oververzadigde persluchtfilters hebben niet hetzelfde vermogen om stof, deeltjes, olie en/of vloeistof uit perslucht te verwijderen, wat tot mogelijke verontreiniging kan leiden. Bovendien resulteren verstopte filters in systeembrede drukval, wat de productie kan beïnvloeden, systeemstoringen kan veroorzaken en ertoe kan leiden dat het persluchtsysteem harder werkt en na verloop van tijd meer energie verbruikt. Aanbevolen wordt om geplande controles en onderhoud aan persluchtfilters uit te voeren om de juiste luchtzuiverheid en een naadloze werking te garanderen. Jaarlijkse filtervervanging wordt aangeraden om eventuele risico's te vermijden.

5. Zoek en repareer lekkages

Het is vaak moeilijk om een luchtlek in de leidingen van een persluchtsysteem op te sporen of te horen, maar dat betekent niet dat er geen luchtlekken zijn. Integendeel, afhankelijk van de ouderdom en configuratie van het leidingsysteem kan persluchtlekkage verantwoordelijk zijn voor 25% of meer van het persluchtgebruik in een bepaalde installatie. Persluchtlekkages kunnen worden geclassificeerd als kunstmatig luchtverbruik, omdat ze alleen maar perslucht verspillen en afbreuk doen aan de efficiëntie van uw systeem. Sommige grotere lekken zijn hoorbaar en kunnen eenvoudig worden verholpen, maar het zijn de kleinere lekken die de meeste aandacht vereisen voordat ze een groter probleem worden en potentiële drukval en productieonderbrekingen veroorzaken. Kleinere lekken zijn moeilijk te detecteren, daarom is het raadzaam om te investeren in een persluchtaudit om de bestaande lekken op te sporen en te repareren. Dit zal resulteren in een hogere productiviteit en efficiëntie van uw persluchtsysteem.

Gerelateerde artikelen

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

Hoe vervangt u een luchtcompressor?

Het vervangen van uw oude compressor lijkt misschien een lastige taak, maar het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Wij leggen uit waar u rekening mee moet houden bij het vervangen van uw huidige luchtcompressor door een nieuw exemplaar.

an air receiver

Wat is een luchtketel?

Een luchtketel, ook wel persluchttank genoemd, vormt een wezenlijk onderdeel van een persluchtsysteem. Meer informatie over luchtketels vindt u hier.

quality of compressed air

De kwaliteit van perslucht

18 October, 2022

Bij het installeren van een persluchtsysteem moet een aantal beslissingen worden genomen om aan verschillende behoeften te voldoen en om de juiste persluchtkwaliteit te bieden.