Zaťaženie hriadeľa

Zaťaženie hriadeľa pneumatických motorov ovplyvňuje životnosť ložísk.

Katalóg pneumatických motorov spoločnosti Atlas Copco obsahuje krivky, ktoré vyjadrujú maximálne zaťaženie hriadeľa pri prevádzkovej životnosti 10 miliónov otáčok. Krivky v katalógu vyjadrujú maximálnu povolenú kombináciu radiálneho a axiálneho zaťaženia.

Zaťaženie hriadeľa pneumatického motora

Zaťaženie hriadeľa ovplyvňuje životnosť ložísk.