Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Rozšírená pripojiteľnosť na kontroly rozmerov

Urýchlite svoj proces a vyhnite sa chybám pomocou priameho pripojenia cez meracie nástroje.

Priame pripojenie cez Bluetooth umožňuje zariadeniam STpad a STpalm automaticky získavať merania jednoduchým stlačením tlačidla.
Operátor nemusí manuálne vkladať hodnoty do platformy, čím sa zabezpečí rýchlejší a bezchybný merací proces.

Modul Bluetooth je zapracovaný do našich výrobkov. Znamená to nielen lepšiu prenosnosť, ale aj žiadne externé snímače, a teda už žiadne povaľujúce sa káble, krabice alebo príslušenstvo, ani riziko ich rozbitia! 

Hlavné výhody

  • Zníženie chybovosti z dôvodu ľudského faktoru
  • Nulová strata času pri zápise meraní
  • Zníženie nákladov
  • Digitalizácia procesu
  • Prenosnosť

Zabezpečenie kvality: Vizuálna a rozmerová kontrola

Vďaka priamemu pripojeniu prostredníctvom meracích nástrojov s rozhraním Bluetooth sú merania rozmerov rýchlejšie a bezchybné!

Letectvo Elektronika Zlievarne a výroba kovov Automobilový priemysel Ťažké zariadenia a stroje Zabezpečenie kvality Energia Všeobecné priemyselné využitie Články Kvalita Železničný priemysel Industry 4.0