Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Datastroom in de eindmontage grafiek

Inteligentná prepojená montáž – na základe údajov

Spoločnosť Atlas Copco teraz posúva svoju víziu inteligentnej továrne na vyššiu úroveň. V štúdii s názvom „Inteligentná prepojená montáž – na základe údajov“ sa zaoberá náročnými úlohami, ktoré riešia výrobné spoločnosti pri hľadaní spôsobu, ako čo najlepšie využiť údaje zhromaždené vo výrobe. Táto koncepcia ukazuje, ako vytvárať hodnoty pomocou údajov generovaných inteligentnými nástrojmi a riešeniami od spoločnosti Atlas Copco v každej fáze procesu zákazníka – od návrhu, po prototyp a montáž.

Skontaktujte sa s nami!

Hlavné úlohy priemyslu sú:

Vyšší produktový mix

Požiadavky v oblasti prispôsobovania koncových produktov pre spotrebiteľov sa budú zvyšovať. Vízia jednotnej veľkosti dávky v rámci konceptu Industry 4.0 hovorí o rovnakých nákladoch na jednu vyrobenú jednotku aj na milión vyrobených jednotiek. To si bude vyžadovať nové úrovne flexibility vo výrobe.

Komplexnosť systému

Výrobné systémy budú čoraz viac komplexnejšie a čoraz viac kritických výrobných postupov bude závisieť od sieťových systémov. Schopnosť riadiť konfiguráciu, verzie softvéru a prístup bude kľúčová na zachovanie kontroly kvality a prevádzkyschopnosti výroby.

Ľudské faktory

Ľudský faktor bude v budúcnosti hrať dôležitú úlohu. Montážni operátori budú musieť používať nové dostupné technológie na využitie potenciálu. Systémy preto musia byť intuitívne a veľké množstvo údajov, ktoré sa vygeneruje pri montážnom procese, sa musí spracovať tak, aby boli najdôležitejšie informácie prezentované operátorovi.

Udržateľnosť

Zameranie na udržateľnosť sa zvýši a dosiahne novú úroveň, pričom továrne budú poháňané vetrom a solárnou energiou. Environmentálne povedomie bude vyššie a nariadenia sa budú uplatňovať na globálnej úrovni

Čo vlastne vyjadruje názov „Inteligentná prepojená montáž – na základe údajov“?

Predstavte si technológiu, ktorá zhromažďuje a analyzuje údaje o uťahovaní spojov počas celého životného cyklu vášho výrobného programu daného produktu, vďaka čomu môže predvídať zlyhania nástrojov, odporučiť optimálny plán údržby a znížiť svoje výrobné náklady. Technológia, ktorá poskytuje cenné informácie z predchádzajúcich výrobných programov prostredníctvom údajov, ktoré generuje.

Smart Connected Assembly Powered by data

Fáza návrhu/prototypu

Návrh: analýza fungovania podobných komponentov používaných v súčasných výrobkoch v reálnom čase.
Prototyp: technológia, ktorá zisťuje, ako spoj funguje, zisťuje jeho možné uvoľnenie, nastavuje proces. Technológia, ktorá ukladá informácie do spoločnej databázy na použitie v neskorších fázach procesu.

Montáž telesa

Technológia, ktorá importuje údaje analyzované vo fáze návrhu a prototypu. Analyzuje problémy s kvalitou, identifikuje úspory v rôznych oblastiach a signalizuje, kedy vykonať údržbu.

Finálna montáž

Technológia, ktorá umožňuje centralizované riadenie výroby a implementovanie štandardizovaných procesov kdekoľvek na svete. Technológia, ktorá upozorňuje na riziká kvality, znižuje náklady v čase trvania záruky a riziko stiahnutia.

Fáza životného cyklu

Technológia schopná porozumieť použitiu nástroja vďaka svojej funkcii umožňujúcej zhromažďovať a analyzovať výsledky uťahovania a porovnávať ich so špecifikáciou nástroja pomocou analýzy 360. Aby ste mohli vopred predvídať zlyhanie nástroja a navrhnúť ten najlepší plán údržby, čím minimalizujete neočakávané zlyhania nástroja a znížite výrobné náklady.

Táto technológia je tu! Inteligentná prepojená montáž – na základe údajov je ďalšou úrovňou nášho inteligentného výrobného konceptu. Údaje, ktoré neustále vytvárajú inteligentné nástroje a riešenia spoločnosti Atlas Copco, možno použiť na maximalizáciu doby prevádzky a kvality v prevádzke a na zníženie výrobných nákladov.
To je inteligentné!

Skontaktujte sa s nami!

Našich šesť hodnotových pilierov:

Inteligentná prepojená montáž podporuje úsilie, aby sa koncepcia Industry 4.0 stala skutočnosťou. Skutočnosťou, v ktorej sa technológie ľahko používajú a rýchlo prinášajú hodnoty. Vypočujte si našich odborníkov, ktorí vám vysvetlia, čo vyjadruje 6 hodnotových pilierov a ako sa snažíme o to, aby boli prospešné vašej firme.

Zvýšte prevádzkyschopnosť nástrojov z 98 % na 99,5 % vďaka systému prediktívnej údržby s lepším uplatňovaním dostupných údajov.

Pomocou analýzy získate užitočné informácie o stave zariadenia na určenie činností údržby. Vďaka tomu možno opravu naplánovať v čase, ktorý minimalizuje vplyv na výrobu.
Prezentuje Rikard Nordén, obchodný manažér v spoločnosti Atlas Copco

Prečítajte si viac

Loading...

Zníženie chybovosti o 15 % integráciou aplikácií na overovanie a dokumentáciu dielcov, navádzanie obsluhy a riešenia typu pick-to-light.

Prezentuje Hendrik Fischer, produktový manažér spoločnosti Atlas Copco.

Prečítajte si viac

Loading...

Znížte náklady na uvádzanie nových produktov o úžasných 57 % vďaka virtuálnym staniciam. Teraz na všetko stačí jednoduchá zmena konfigurácie softvéru.

Náklady na uvádzanie nových produktov znížené o 57 % – Z 3500 EUR na 1500 EUR pomocou virtuálnych staníc. Teraz na všetko stačí jednoduchá zmena konfigurácie softvéru.
Prezentuje Robert Karlsson – vyšší produktový manažér spoločnosti Atlas Copco

Prečítajte si viac

Loading...

Zvýšenie produktivity o 73 % vďaka menšiemu počtu prepracovaní, vyššej kvalite koncových produktov a maximálnej prevádzkyschopnosti na montážnej linke.

Zvýšenie produktivity o 73 % – prvý raz prostredníctvom zvýšenia z 92,5 % na 98 % v jednom roku pomocou procesu štruktúrovanej analýzy údajov. Dosahuje sa menším počtom prepracovaní, vyššou kvalitou koncového produktu a maximálnou dobou prevádzkyschopnosti na montážnej linke. Inteligentný softvér na monitorovanie a analýzu procesov, ako je Atlas Copco ToolsNet, zlepšuje funkcie na monitorovanie, analýzu a zlepšovanie montážneho procesu.
Prezentuje Steven Meazey, viceprezident pre marketing v spoločnosti Atlas Copco

Prečítajte si viac

Loading...

Znížte čas a náklady na školenie o 30 %

Inteligentné softvérové riešenia prinášajú vylepšené navádzanie operátora, rýchle
rozpoznanie potreby opätovného spracovania, vysledovateľnosť pri montáži a manuálnej prevádzke, odstraňovanie chýb, analýzu údajov a monitorovanie
výrobného závodu. Pri zavádzaní nového modelu alebo zmene montážneho procesu sú menšie nároky na množstvo požadovanej odbornej prípravy pre operátorov.
Prezentuje Karin Ly, globálna produktová manažérka v spoločnosti Atlas Copco

Prečítajte si viac

Loading...

Zníženie spotreby energie o 80 %

Viaceré bezdrôtové nástroje používané v rámci jedného regulátora virtuálneho montážneho procesu zaistia zásadné zníženie spotreby energie. Okrem znižovania nákladov sa musia spĺňať aj environmentálne politiky.
Prezentuje Robert Stribeck, globálny produktový manažér v spoločnosti Atlas Copco

Prečítajte si viac

Loading...

Koncepcia Industry 4.0 sa rýchlo vyvíja. Spoločnosti, ktoré zavádzajú technológie, využívajú potenciál koncepcie Industry 4.0. Zoznámte sa s rôznymi náročnými otázkami vo svojom odvetví v rámci koncepcie Industry 4.0 a zamerajte sa na to, ako ich vyriešiť!