Naše riešenia
Vacuum solutions

Inštalácia pneumatického motora

Pneumatický motor na svoju činnosť potrebuje určité množstvo vzduchu a určitý tlak. Prívodné a výfukové hadice preto musia byť správne dimenzované.

Vzduchové vedenia

Vo vzduchových vedeniach, ktoré sú príliš dlhé alebo majú príliš malé rozmery, dochádza k poklesu tlaku, čo znamená straty výkonu. Výfukové vedenie musí mať v porovnaní s prívodným vedením väčší priemer. Je to spôsobené tým, že vyfukovaný vzduch zaberá väčší objem než prívodný vzduch. Pri vstupnom tlaku 6,3 bar (= absolútny tlak 7,3 bar) a výstupe na úrovni atmosférického tlaku (= absolútny tlak 1 bar) sa objem zvyšuje o koeficient 7,3. V praxi to znamená, že ak sa pre vstupné a výstupné vedenie použijú rovnaké rozmery, vznikne spätný tlak a dôjde k strate efektivity motora.

Typ motora Závit vstupného pripojenia Závit pripojenia výfuku Priemer vstupnej hadice Priemer výfukovej hadice (bez možnosti zmeny smeru chodu) Výfuková hadica (s možnosťou zmeny smeru chodu)
/ (BSP) (BSP) (mm) (mm) (mm)
LZB 14 1/8'' 1/8'' 5,0 8,0 6,3
LZB 22 1/8'' 1/8'' 8,0 13,0 10,0
LZB 33/34 1/4'' 1/4'' 8,0 13,0 10,0
LZB 42 1/8'' 1/2'' 10,0 16,0 13,0
LZB 46 1/4'' 1/2'' 10,0 16,0 16,0
LZB 54 3/8'' 1/2'' 13,0 19,0 19,0

Príprava vzduchu

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky je vhodné do vstupného vzduchového vedenia zaradiť vzduchový filter a mazacie zariadenie (ak motor nie je bez maziva) nie ďalej ako 5 metrov od motora. Do jednotky na prípravu vzduchu sa odporúča začleniť aj regulátor tlaku, ktorého úlohou je udržiavať požadovaný prevádzkový tlak a možno ho použiť na úpravu výstupného výkonu, aby presne vyhovoval potrebám aplikácie. Zapamätajte si: Pri výbere jednotky na prípravu vzduchu sa uistite, že všetky súčasti majú dostatočnú kapacitu prietoku na splnenie nárokov motora.

Mazanie

Na zabezpečenie optimálnej životnosti a výkonnosti sa má pneumatický motor mazať olejom s objemom 50 mm³ na každý kubický meter (1000 litrov) spotrebovaného vzduchu. Nedostatočné mazanie spôsobí rýchlejšie opotrebovávanie lopatiek a pokles výkonnosti.