Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Ako splniť požiadavky nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR)

Nové nariadenie definuje prísnejšie požiadavky na riadenie kvality a dokumentáciu. Musíte...

Master terminology, illustration

✔ Klasifikovať zdravotnícke a lekárske pomôcky v rizikových triedach;

✔ Zabezpečiť, aby notifikované orgány kontrolovali systémy riadenia rizík a kvality;

✔ Mať k dispozícii dobré technické pomôcky;

✔ Chrániť sa pred nepredvídateľnými následkami, pokiaľ ide o zodpovednosť za výrobok.

Niekoľko praktických príkladov...

Symbols for web and apps 2014 - Search Icon for web and apps

✔ V prípade zobrazovacej jednotky zostavenej pomocou počítačovo riadených systémov skrutkovača so zdokumentovanými výsledkami možno vynechať test tesnosti. Vďaka tomu možno znížiť objem investícií do drahých testovacích zariadení.

✔ Výrobca zobrazovacích jednotiek používaných na operačnej sále musel preukázať, že tieto jednotky sú dokonale utesnené. Preto, ak je zobrazovacia jednotka zostavená pomocou moderných, počítačom riadených systémov uťahovania, úspešné ukončenie uťahovania sa zdokumentuje počas procesu.

✔ Výrobca zobrazovacích jednotiek používaných na operačnej sále musel preukázať, že tieto jednotky sú dokonale utesnené. Preto, ak je zobrazovacia jednotka zostavená pomocou moderných, počítačom riadených systémov uťahovania, úspešné ukončenie uťahovania sa zdokumentuje počas procesu.

Ako splniť požiadavky?

Screenshot of ToolsNet station software

V oblasti uťahovania náš softvérový balík ToolsNet 8 dokáže zhromaždiť širokú škálu údajov úplne nezávisle od montáže pomocou uťahovania. Navyše môžeme zdokumentovať vysledovateľnosť a vytvoriť na tento účel nezameniteľné čiarové kódy. Okrem toho máme komplexné znalosti v oblasti optimalizácie procesov, čo nám umožňuje pomôcť akejkoľvek priemyselnej spoločnosti ušetriť náklady, zvýšiť svoju flexibilitu a chrániť svoju konkurencieschopnosť..

Čo si treba uvedomiť...

✔ Spolková asociácia pre lekárske technológie a ďalšie združenia už uviedli, že až jedna tretina výrobcov v Nemecku môže byť ohromená požiadavkami nariadenia o zdravotníckych pomôckach a zmiznúť z trhu.

✔ V nedávnej štúdii o trendoch a perspektívach v sektore zdravotníckych technológií združenie VDI (the Association of German Engineers) upozorňuje na to, že prísne regulačné požiadavky môžu oddialiť alebo prekaziť rozvojový proces v tomto odvetví. Najmä malé a stredné podniky stoja pred náročnou úlohou. Je však dôležité nezúfať, postaviť sa problémom a získať potrebné informácie.

Chcete si byť istí, že spĺňate požiadavky nariadenia o zdravotníckych pomôckach?
Chcete aby sme podrobne preskúmali všetky procesy a našli čo najjednoduchší a najlacnejší pôsob zabezpečenia a dokumentácie kvality?
Kliknite tu a požiadajte našich odborníkov o ďalšie informácie!