Montážny proces pre letecký priemysel od spoločnosti Atlas Copco

1 – Navŕtanie riadiaceho otvoru

Presne predvŕtajte a vystužte otvory manuálne a pripravte sa tak na ďalšie kroky v rámci montáže.

2 – Zaistenie dočasného upevnenia

Zmontujte dočasné upevňovacie prvky, ktoré spájajú spolu dva diely alebo slúžia na upevnenie nástroja.

3 – Vytvorenie finálneho otvoru

Navŕtajte finálne otvory podľa špecifického vzoru pomocou ručného nástroja, modernej vŕtacej jednotky (ADU) alebo automatického vŕtania.

4 – Kontrola kvality otvoru

Skontrolujte kvalitu navŕtaného otvoru príslušným meradlom.

5 – Vyplnenie otvoru: doťahovanie

Zmontujte diely, spájajte výrobky pomocou skrutiek a matíc.

6 – Vyplnenie otvoru: nitovanie

Zmontujte diely, spájajte výrobky pomocou plných nitov

7 – Kontrola kvality uťahovania

Kontrola nástrojov, kontrola linky, kontrola výsledkov.

Ťuknite na čísla a zistite viac!