Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Vacuum solutions
SCA glazing applicator

Aplikácie zasklievania pre finálnu montáž

Zistite viac o našich aplikáciách zasklievania pre finálnu montáž

Kontaktujte našich odborníkov

Výzvy v aplikáciách zasklievania:

Trend zväčšovania veľkosti a počtu okien vytvára rastúce požiadavky na aplikácie zasklievania v linke finálnej montáže. Lepený spoj musí chrániť pred vodou, absorbovať vibrácie a zosilňovať konštrukciu automobilu. Spoločnosť Atlas Copco poskytuje technológiu na spoľahlivú aplikáciu kvapiek trojuholníkového tvaru, ktoré sa najčastejšie používajú v tomto kroku výroby.

Aplikácie pre čelné sklá

Tvarovaná kvapka

SCA Triangular bead FA

Tvarovaná kvapka pre aplikácie zasklievania

Pri montáži okna do karosérie automobilu sa používajú tvarované kvapky. Výška a tvar kvapky zaručuje rovnomernú adhéziu medzi karosériou automobilu a oknom pri vtlačení okna do lepidla. Toto spojenie musí byť 100 % tesné, aby sa úplne zabránilo prenikaniu vody.

Pre aplikácie zasklievania sa používajú jednozložkové lepidlá, jednozložkové lepidlá s urýchľovačom alebo dvojzložkové lepidlá.

Jednozložkový systém

Jednozložková aplikácia sa často používa v prípadoch, keď sú podmienky prostredia vo výrobe konzistentné. Konštantná vlhkosť zaručuje reprodukovateľný a rýchly proces vytvrdenia. Jednozložkový systém sa používa aj na výrobu menších množstiev a v prípadoch, keď je dostatočný čas na posun medzi krokmi procesu.

Jednozložkový systém s urýchľovačom

Jednozložkový systém s urýchľovačom je ďalšie riešenie pre výrobu menších množstiev, ale s krátkym časom posunu. Tento systém sa pri vytvrdzovaní nespolieha len na vlastnosti vzduchu prostredia, ale k základnej zložke sa pridáva urýchľovacia pasta. Toto lepidlo sa vytvrdzuje rýchlejšie ako bežné jednozložkové lepidlo a výhodou je, že modul nemusí byť ku karosérii vozidla pripevnený dlhý čas.

Dvojzložkový systém

Rozhodujúcim faktorom aplikácie dvojzložkového systému je skrátenie času cyklu. Pri montáži okien je veľmi dôležitá vysoko dynamická aplikácia. Produktový rad SCA môže nastavovať tok materiálu v prebiehajúcom procese pre každú aplikáciu jednotlivo, čo umožňuje kombinovať vysokú prevádzkyschopnosť s rýchlou výrobou.

Ďalšie aplikácie pre finálnu montáž: