Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Riadenie procesu kontroly kvality

Každý detail štruktúry závodu možno definovať v aplikácii QA Supervisor, ktorá následne zaznamenáva každú zmenu v zostave linky a rýchlo a účinne vykoná akýkoľvek audit

Oslovte naše oddelenie predaja!

Zhromažďovanie údajov zo všetkých zariadení zahŕňa všetky aplikácie kontroly kvality

pri monitorovaní procesu a zaisťovaní hlásení. Môžete zhromažďovať a spravovať údaje na odstránenie problémov súvisiacich s uťahovaním. Chybné spoje zapríčiňujú nárast percentuálneho pomeru celkových nákladov na záruku a dôsledky pre koncových používateľov, ako aj vplyv na imidž vašej značky sú veľmi závažné. Od plánovania až po nahlasovanie – aplikácia QA Supervisor je webový softvér dostupný z akéhokoľvek zariadenia – vždy pripojený. Riadi plánovanie požadovaných testov a zobrazuje informácie o stave. Zhromažďovanie údajov zo všetkých zariadení zahŕňa všetky aplikácie QA – a každý používateľ môže jednoducho pracovať s riadiacim panelom kvality s prispôsobenými miniaplikáciami. Aj správy si možno prispôsobiť na lepšie uspokojenie potrieb používateľov. Aplikácia QA Supervisor vyžaduje spravovanie jednej samostatnej inštalácie, čo prináša rôzne výhody:
– Možno ju použiť s ľubovoľným webovým prehliadačom
– Každý používateľ sa môže prihlásiť z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k sieti s prístupom na základe používateľského mena a hesla

Efektívne plánovanie

Sledovanie zmien na jednoduché vykonávanie auditov

Optimalizovaný prehľad a riadenie

Optimalizovaná preventívna údržba

Zobraziť všetky naše produkty