Naše riešenia
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Priemyselné náradie a riešenia
Solutions
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Nástroje na odstránenie materiálu
Výrobky
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Nástroje na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Priemyselné náradie a riešenia
Vacuum solutions

Navádzanie operátora a vizuálne kontroly

Vďaka inteligentným prepojeným nástrojom môžete presne a efektívne merať svoje výsledky

Oslovte naše oddelenie predaja!

Navádzanie operátora pri vizuálnych kontrolách

Vďaka inteligentným prepojeným nástrojom môžete presne a efektívne merať svoje výsledky. A po vykonaní meraní potrebujete zhromaždiť a spracovať nahlásené údaje. Práve tu sa prejavuje jasná výhoda zariadení STpad a STpalm.

Zariadenia STpad a STpalm navádzajú operátora aj pri kontrolách, ktoré si nevyžadujú číselné merania, napríklad pri zaznamenávaní chýb a teste prípustnosti – neprípustnosti.

Aplikácia QA Supervisor vás podporuje pri štandardizácii vizuálnych kontrol a optimalizácii smerovania podľa rozvrhnutia výrobného závodu.

Zariadenia STpad a STpad eliminujú manuálne vstupy a chyby ľudského faktora digitalizáciou celého procesu. Postupné navádzanie znižuje potrebu školení pre operátorov.

Celková vysledovateľnosť zahŕňa čiarové kódy, prideliteľné prípady a nápravné opatrenia.

Zobraziť všetky naše produkty