Recyklačné pokyny

Illustration , Eco design, Recycling Instruction

S cieľom pomôcť našim zákazníkom recyklovať naše výrobky na konci životnosti správnym spôsobom sme zaviedli Recyklačné pokyny. Recyklačné pokyny poskytujú informácie o materiáloch, z ktorých sa výrobok skladá, a o najlepších postupoch recyklácie týchto materiálov. K dispozícii čoskoro.