Recyklačné pokyny

  • Recycling instructions PFD straight 1.3 MB, PDF
  • Recycling instructions PFD vertical 1.4 MB, PDF
  • Recycling intsructions ETV STB 463.7 kB, PDF
Illustration , Eco design, Recycling Instruction

S cieľom pomôcť našim zákazníkom recyklovať naše výrobky na konci životnosti správnym spôsobom sme zaviedli Recyklačné pokyny. Recyklačné pokyny poskytujú informácie o materiáloch, z ktorých sa výrobok skladá, a o najlepších postupoch recyklácie týchto materiálov.