Recyklačné pokyny

S cieľom pomôcť našim zákazníkom recyklovať naše výrobky na konci životnosti správnym spôsobom sme zaviedli Recyklačné pokyny. Recyklačné pokyny poskytujú informácie o materiáloch, z ktorých sa výrobok skladá, a o najlepších postupoch recyklácie týchto materiálov.