Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

Technika uťahovania

Knowledge of how to choose the right tightening solution

Contact us for more information

Technika uťahovania

Podstatou uťahovania je dosiahnuť správnu zvernú silu v spoji, aby spojenie pracovalo a fungovalo správne. Rozumieť technikám uťahovania je dôležité z hľadiska výberu správneho uťahovacieho riešenia, ktoré splní vaše konkrétne požiadavky.

Skrutkový spoj

Vzhľadom na prednosti jednoduchej konštrukcie a montáže, jednoduchej demontáže, produktivitu a nakoniec aj náklady sú skrutkové spoje najčastejším spôsobom spájania súčastí. Skrutka je vystavená zaťaženiu ťahom, torznému namáhaniu a niekedy aj šmykovému zaťaženiu. Zaťaženie ťahom zodpovedá sile, ktorá zviera prvky spoja dohromady. Vzhľadom na problémy s meraním zvernej sily sa často používa uťahovací moment, pretože tieto dve veličiny navzájom korešpondujú.

Postup uťahovania

Postup uťahovania má najväčší vplyv na kvalitu skrutkového spoja. Cieľom postupu uťahovania je dosiahnuť dostatočnú zvernú silu, ktorá udrží spoj spolu. Postupom, ktorým sa dosiahne požadovaná sila zovretia s minimálnym rozptýlením, sa dosiahne spoj vysokej kvality. Postup určujú: • Metódy aplikácie uťahovacieho momentu; manuálne uťahovanie, spojitý pohon a nespojitý pohon. • Metóda regulácie uťahovania; uťahovací moment, uhol alebo gradient. • Schopnosť monitorovania; nástroj alebo systém, ktorý môže monitorovať regulované a neregulované parametre • zabezpečí vyššiu spoľahlivosť postupu a kvalitu spoja.

Rôzne metódy aplikácie uťahovacieho momentu

Na manuálne uťahovanie sa často používa momentový kľúč. Na kľúči sa vopred nastaví definovaná hodnota uťahovacieho momentu a kľúč signalizuje, keď sa dosiahne správny uťahovací moment. Výhodou tohto riešenia je jednoduché používanie a nastavenie. Nevýhodami sú nízka produktivita a obmedzené možnosti regulácie uťahovania, a to napriek tomu, že existujú zdokonalené typy kľúčov, ktoré môžu merať uhol, a tak umožňujú použitie uhlovej regulácie. Nástroje so spojitým pohonom a priamo poháňané nástroje môžu byť poháňané elektricky a pneumaticky. Vo všeobecnosti pneumatické nástroje sa môžu vypnúť prostredníctvom mechanickej spojky, keď sa dosiahne nastavený uťahovací moment, a elektrické nástroje môžu byť vybavené snímačom na reguláciu a monitorovanie uťahovacieho momentu, uhla a gradientu. Regulácia a meranie viacerých parametrov zvýši spoľahlivosť postupu. Metóda s prerušovaným pohonom využíva zotrvačnosť, ktorá sa uvoľňuje prerušovane počas uťahovania. Takto fungujú príklepové a impulzové nástroje. Výhodami je rýchle utiahnutie s malou reakčnou silou, a to aj pri vysokých krútiacich momentoch. Nevýhodou je všeobecne väčší rozptyl, ako v prípade nástrojov s priamym pohonom. Väčšina bežných nástrojov tohto typu nemá žiaden typ snímača, dodávajú sa však aj výrobky so snímačmi. Rozptyl zvernej sily je všeobecne menší pre nástroje s priamym pohonom a uhlovou reguláciou, ako pre príklepové a impulzové nástroje a reguláciu uťahovacieho momentu. Používanie dokonalejších metód regulácie a monitorovania umožňuje zmenšovať rozmery upevňovacieho prvku, a výsledkom je aj zníženie hmotnosti. V takom prípade sa však nástroj musí vybrať vo fáze konštrukcie výrobku. Chcete sa dozvedieť ešte viac o technike uťahovania alebo máte nejaké otázky? Požiadajte o pomoc zástupcu spoločnosti Atlas Copco.

Prevezmite si našich vreckových sprievodcov a dozviete sa viac

Súvisiace témy

Ergonomics hand

Ergonomika

Sme si vedomí toho, že dobrá ergonomika môže mať zásadný vplyv na produktivitu, kvalitu a pracovné prostredia zákazníka