Textilindustri

Oljefria kompressorer och generatorer för textiltillverkning

Vi har utvecklat oljefria luftkompressorer för de känsliga tillverkningsprocesserna inom textilindustrin.

Genom att framställa ISO-certifierad, 100 % ren luft bidrar de till effektivare produktion, lägre kostnader för reparation och underhåll samt högre produktkvalitet.


Att hyra är en flexibel och kostnadseffektiv lösning på planerade och akuta avbrott så att du kan hålla igång verksamheten. Kortsiktigt eller långsiktigt, för alla tillämpningar inom textiltillverkning:ISO-certifierad ren luft för högkvalitativ textiltillverkning

Vi utvecklade våra 100 % oljefria kompressorer för tillämpningar som kräver högsta renhet.


Avsaknad av olja innebär effektivare produktion, lägre kostnader för reparation och underhåll samt högre produktkvalitet med mindre spill:  • Vävning med luftstråle: mindre stilleståndstid, lägre kostnader för byte, minskad kassering, inga igensatta och skadade munstycken, inga fläckar på materialet som förhindrar att utloppsluft ansamlas på vävskedarna, vilket drar till sig damm och fibrer varvid vävskedarna fastnar och bryts
  • Spinning med luftstråle: jämnare produktion, mindre underhåll, ren luft förhindrar igentäppning av munstycket och fläckar på garnet
  • Pneumatisk transport: ingen skada på instrumenten, inga igensatta rör, ökad säkerhet, förhindra undermåliga produkter, brandrisk och skada på reglage och instrumenteringskomponenter
  • Texturering: färre produktionsavbrott, bättre kvalitet på garnet förhindrar oljeblockering som orsakar ojämnheter och skada på garnet

  • Manufacturing Industry - brochure 464.3 kB, PDF