Mat och dryck

100 % oljefri luftkompressor: ISO-certifierad

När det gäller ren, oljefri tryckluft och kvävgas till din livsmedelsbearbetning har du inte råd att kompromissa och riskera oljeföroreningar.

I varje kritiskt skede under produktion och packning kan du lita på våra ISO-certifierade, 100 % oljefria kompressorer


Våra flexibla uthyrningstjänster är tillgängliga dygnet runt så att din verksamhet är säker, både vid planerade och akuta säkerhetsstopp – även när eltillförseln är begränsad.Eliminera all risk för förorening

Atlas Copcos oljefria skruvkompressorer är utvecklade för tillämpningar som kräver högsta renhet.


I dessa tillämpningar är noll procent olja lika med noll procents risk för förorening.


Det ger noll procents risk för skadade eller osäkra produkter eller förluster på grund av stilleståndstid. Framför allt betyder noll procent olja att du löper noll procents risk att skada det varumärke du ansträngt dig för att bygga upp.


Fördelar med Atlas Copco Rentals luftkompressorpaket


  • Manufacturing Industry - brochure 464.3 kB, PDF