Våra lösningar

Raffinering och distribution

Vårt utbud täcker en mängd olika tillämpningar för raffinaderier och petrokemiska industrier.

Atlas Copco Rental har över 140 års erfarenhet på fler än 160 marknader, så du kan lita på att vi har tillförlitlig och kostnadseffektiv utrustning som passar dina behov.

Atlas Copco Rental – en pålitlig partner i segmentet för raffinering och distribution

På Atlas Copco Rental har vi utökat vår kapacitet avsevärt genom åren och vi har lösningar för anläggningar inom raffinering och distribution i olika stadier: nya anläggningar, anläggningar i drift och avstängningar eller genomloppstider.

Det ger problemfri drift i såväl planerade som akuta situationer, på kort och lång sikt.


ISO-certifierad ren luft för hög kvalitet och säkerhet

Atlas Copcos oljefria kompressorer är utvecklade för tillämpningar som kräver högsta renhet.

Det betyder renare produkter, effektivare processer, mindre avfall och bättre säkerhet: