Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Effektiva borrningslösningar

DrillAir-kompressorerna ger en av branschens högsta luftvolymer och ett av de högsta tillgängliga lufttrycken. Det gör också dessa nya kompressorer mycket energieffektiva eftersom bränsleförbrukningen för den luft som levereras minskar.

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Varför ska jag välja DrillAir?

Kostnadseffektivitet med Drillair

Kostnadsöversikt

Atlas Copco erbjuder ett komplett sortiment kompressorer som kallas DrillAir-serien. Sortimentet är speciellt utvecklat för att täcka ett stort antal borrtillämpningar. DrillAir-serien är konstruerad kring principerna för tryck och flöde, och fokus ligger på förhållandet mellan dessa två variabler och att hitta rätt kombination för tillämpningen och förbättra effektiviteten med avseende på tid och bränsleförbrukning. Med DrillAir-serien kan du uppnå maximalt luftflöde vid nästan vilken tryckinställning som helst. När det gäller effektiv borrning går det inte att tänka i termer av ”en storlek passar alla”. Du behöver rätt produkt, beroende på hålets djup och hammarens storlek. Med DrillAir-serien kan du välja en produkt som passar kärnverksamheten och samtidigt kan anpassas till förändringar i både djup och hammarstorlek, för alla tillämpningar. DrillAir-kompressorerna är konstruerade att bidra till högre lönsamhet för borrarbeten. Högt tryck, Dynamic Flow Boost, kompatibilitet med steg 4 samt ett utökat tryckområde förbättrar produktiviteten samtidigt som andra valmöjligheter hjälper dig att minska driftskostnaderna.

Högre vinster

Borrning är en tuff bransch. Varje sekund räknas: tid är pengar. Genom snabbare borrning kan dina intäkter växa. Med DrillAir kan din vinst växa genom att driftskostnaden för de extra meterna hålls under kontroll.

Högre intäkter

Atlas Copcos DrillAir-sortiment har hela paketet, med alla funktioner du behöver för att borra snabbare och öka dina intäkter.

Lägre driftskostnader

Med de här funktionerna i Atlas Copcos DrillAir-sortiment har du allt du behöver för att minimera dina driftskostnader.

Lägre underhållskostnader

Dina kostnader för underhåll och reparation blir förutsägbara med standardgarantin, som kan utökas med Atlas Copcos serviceprogram.

Högre restvärde

DrillAir-kompressorerna har särskilt utformade funktioner för att ge ett högre restvärde, vilket ger lägre kostnader för avskrivningar.