Stäng

3. Är det dyrare med LED?

Hilight light towers malaysia

Historiskt har ett av hindren för ökad användning av LED-teknologi varit den relativt höga initialkostnaden jämfört med konventionella ljuskällor. Det har att göra med den komplexa utvecklingen och tillverkningen av LED-lampor, men LED-tekniken har blivit allt mer populär, vilket har fördelen att priserna har gått ner i många länder. LED betraktades tidigare som en exklusiv teknologi, men nu blir priserna allt mer överkomliga. Samtidigt är det viktigt att titta på hela ägandekostnaden. Den potentiella energibesparingen är imponerande. Beroende på produkten och hur den placeras ut och används är det inte ovanligt att driftskostnaderna minskar till hälften. På stora arbetsplatser med flera belysningsmaster går det inte att bortse från de långsiktiga besparingarna. LED-lampornas längre livslängd minskar likaledes behovet av lampbyten och underhåll. Det är viktigt attdu ser helheten. Nu utvecklas också LED-belysningsmaster med bränsleeffektiva kraftaggregat med effekter upp till 2700 W. Det ger säker reglering av prestandan under alla temperatur- och höjdförhållanden och innebär att belysningsmastens motor arbetar effektivare. Vid vissa användningar blir bränsleförbrukningen i genomsnitt 60 procent lägre.

Belysningsmaster