Stäng

Atlas Copcos nya energilagringssystem optimerar tillämpningar med hög effekt med upp till 2 MW energi

27 apr 2021

Atlas Copco har presenterat ZBC, den senaste modellen i sortimentet av litiumjonenergilagringssystem, som kallas ZenergiZe. Den kan användas som fristående källa, kombinerat med generatorer för att skapa en hybridkraftlösning eller förnybara energikällor samt för att skapa mikronät. Nya ZenergiZe är den perfekta lösningen för krävande tillämpningar som kräver ett konstant och betydande flöde av elektrisk energi.

ZBC, energilagringssystem

ZBC, energilagringssystem på en solfångarpark i Spanien

Barbara Gregorio

Energiförbrukningen förändras snabbt och marknaden kräver renare kraftkällor. Atlas Copcos ZenergiZe är en energilösning som kan hjälpa kunder att minimera miljöpåverkan samtidigt som de drar nytta av en låg ägandekostnad. Vårt sortiment av energilagringssystem ger inga koldioxidutsläpp, inga NOx-föroreningar, inget buller och har praktiskt taget inget underhåll, vilket levererar energi utan kompromisser

Bárbara Gregorio , Product Marketing Manager – innovativ energi och digitala lösningar
Atlas Copcos Power and Flow-division

Det senaste energilagringssystemet från Atlas Copco, ZenergiZe ZBC-sortimentet, erbjuder märkeffekt från 100 kVA till 1000 kVA och en energilagringskapacitet på 250 kWh och 2000 kWh beroende på modell, för att leverera hög effekt med lång autonomi. Det mångsidiga energilagringssystemet kan användas tillsammans med en generator för att möjliggöra smart belastningshantering. Alternativt kan det fungera som den primära strömkällan när det används i singeldrift. Dessutom kan det senaste energilagringssystemet från Atlas Copco kombineras med förnybara energikällor för omedelbar eller senare användning. Det fångar upp energin från till exempel solpaneler och lagrar den för leverans vid en given tidpunkt. Det intelligenta kontrollsystemet hanterar energiutbudet och -efterfrågan från olika energikällor, vilket ökar effektiviteten hos hybridlösningar som innebär en kostnadsminskning av den totala lösningen.

ZenergiZe kan även fungera som en ”hjärna” i ett mikronät och hantera eltillförseln i hela områden, till exempel små städer, universitetsområden och bostadsområden. Den kan lagra energi från olika källor och hantera energiförbrukningen och reglera belastningen för var och en av tillämpningarna som är associerade med mikronätet med hjälp av det intelligenta kontrollsystemet. Dessutom kan ZenergiZe-energilagringssystemen synkroniseras med ytterligare energilagringssystem, vilket gör det möjligt för användare att skala upp sin slutliga lösning med upp till 30 ZBC-enheter som arbetar parallellt i alla kraftnoder.

Med en storlek på endast 10 eller 20 fot, beroende på modell, är ZenergiZe-sortimentet perfekt för tillämpningar med där golvutrymmet är begränsat. Användning av litiumjonbatterier med hög densitet innebär att de är 70 procent mindre och lättare än andra batteritekniker. Tack vare den kompakta designen är det mycket mångsidigt och kan användas till uthyrnings- eller byggtillämpningar där enkel transport krävs samt i mer stationära tillämpningar där utrymme och vikt kan vara en begränsning.

stort energilagringssystem

ZBC 250, stort energilagringssystem

Atlas Copcos energilagringssystem är ett perfekt sätt att uppfylla drifts- och säkerhetsrestriktioner i bullerkänsliga miljöer, till exempel evenemang och byggarbetsplatser i storstadsmiljöer eller för att strömförsörja avlägsna tillämpningar. Dessutom gör energilagringssystemen det möjligt för användare att minimera miljöpåverkan från driften genom att avsevärt minska bränsleförbrukningen och utsläppen. I ett hybridsystem kan till exempel ett uthyrningsföretag spara upp till 80 % bränsle genom att använda Atlas Copcos ZBC och en liten generator. I singeldrift ger den inga koldioxidutsläpp, inga NOx-föroreningar och inget buller. Atlas Copcos ZenergiZe-sortiment är enkelt att använda, skala och installera tack vare plug-and-play-designen

Energilagringssystem

För en flexibel, tillförlitlig och energieffektiv drift