Stäng

A new generation is ready. Are you?

Upptäck QAS 5, den nya generationens QAS-serie

Mobil dieselgenerator QAS 5

11 jan 2021

De nya QAS 5 modellerna som tagits fram som svar på dagens operationella utmaningar erbjuder slutanvändarna inom bygg-, tillfällighets- och industrisektorerna tystare drift, mindre utrymmeskrav, minskade motorutsläpp, snabbare plug-and-play-parallellkoppling, förbättrad bränsleekonomi, dygnet runt-autonomi och lägre total ägandekostnad. Som en följd av detta hjälper QAS 5-serien dig att förbättra maskinparkens utnyttjande och förkorta tiden före avkastning på investeringen.

Want to know more? More information will come soon...

A new generation is ready. Are you?

explainer icon