Stäng

Med den nya soldrivna belysningsmasten kan hållbarheten för anläggningar förbättras

3 jun 2021

Atlas Copco Power and Flow har lanserat en ny användarvänlig soldriven LED-belysningsmast, HiLight S2+, som möjliggör minskning av CO2-utsläppen med upp till sex ton jämfört med konventionella tekniklösningar. Den innovativa belysningsmasten S2+ erbjuder effektiva höga prestanda och bra arbetsbelysning samtidigt som hållbarheten för anläggningen ökar när krav på nollutsläpp av CO2 och bullerbestämmelser uppfylls.

ny solcellsdriven belysningsmast

HiLight S2+ solcellsdriven belysningsmast

HiLight S2+ är nästa generations belysningssystem med 4 x 90 W LED-strålkastare som ger 2 000 m2 ljustäckning. Den senaste belysningsmasten från Atlas Copco Power and Flow utnyttjar solstrålar som energikälla, med tyst och ren drift. Belysningsmasten är robust, enkel att transportera och levereras klar för användning. Lamporna kan enkelt manövreras på plats och solpanelerna konfigureras; de dras enkelt ut från kåpan och deras läge kan anpassas optimalt efter solens läge för maximalt tillvaratagande av solenergin. 

HiLight S2+ utnyttjar solenergin och är därför en pålitlig ljuskälla oberoende av bränsleförsörjning. Belysningsmasten är extremt enkel att arbeta med och använda då det inte krävs några externa kablar eller bränslepåfyllning. Dessutom har systemet en extern kontrollpanel och lamporna har en dimningsfunktion som förhindrar att ljus och energi går till spillo i onödan, vilket ökar autonomin ytterligare.

Den nya solenergidrivna belysningsmasten ger autonom drift där den tillvaratagna solenergin överstiger energibehovet, och den ger ljus året runt. I fall där energibehovet överstiger den tillvaratagna solenergin, exempelvis under vintermånaderna, kan masten även laddas med Atlas Copcos ZenergiZe­-energilagringssystem eller via ett externt elnät, vilket innebär en fullständigt klimat- och miljöanpassad lösning. Batterierna kan laddas med solenergi på åtta timmar eller med extern strömkälla på bara tre timmar.

Belysningsmasten HiLight S2+ har även konstruerats med minsta möjliga behov av underhåll och service för att minska stilleståndstiden. Masten erbjuder hög effektivitet i kombination med låg servicekostnad, så platschefer kan spara in på driftskostnaderna och få snabb avkastning på investeringen.

Användare kan enkelt utföra ett arbetsskift på 11 timmar med den pålitliga HiLight S2+-ljuskällan i stort sätt utan CO2-utsläpp eller buller. På Atlas Copco strävar vi efter att leverera hållbart värde. Vi utvecklar hållbara produkter för ökad livslängd och mindre miljöpåverkan, och den här nya belysningsmasten är ett utmärkt exempel på detta.

Félix Gómez , Divisional Product Marketing Manager – Belysningsmaster
Atlas Copco Power and Flow

Belysningsmasten HiLight S2+ är ett robust alternativ till temporär dieseldriven belysning för slutanvändare och uthyrningsföretag med verksamhet inom infrastruktur, byggprojekt, gruvdrift, olja och gas samt vid olika evenemang. Då belysningsmasten tillförlitligt arbetar vid temperaturer från -5 °C till +50 °C och utan någon funktionsförsämring på höga höjder är den även idealisk för avlägset belägna arbetsplatser.

Atlas Copco Power and Flow drivs av innovation och leder vägen inom grön belysningsteknik. Belysningsmasten HiLight S2+ är ett välkommet tillskott till Atlas Copcos Power and Flows breda sortiment av belysningsmaster som innefattar batteri-, el- och solenergidrivna belysningsmaster samt effektiva dieseldrivna LED-belysningsmaster.