Stäng

Den kraftfulla 5-serien

De nya QAS 5-generatorerna ger lägre ljudnivå, minskade utsläpp, mindre utrymmesbehov och lägre total ägandekostnad samt snabbare parallellkoppling

24 mar 2020

Mobil QAS 5-dieselgenerator

Atlas Copco har lanserat den femte generationen av den ikoniska QAS-generatorserien. De nya QAS 5-modellerna som tagits fram som svar på dagens operationella utmaningar ger slutanvändare inom bygg-, event- och industrisektorerna tystare drift, 20 % mindre utrymmeskrav än jämförbara modeller på marknaden, minskade motorutsläpp, snabbare plug-and-play-parallellkoppling, förbättrad bränsleekonomi, dygnet runt-autonomi och lägre total ägandekostnad. Som en följd av detta hjälper QAS 5-serien kunderna att förbättra maskinparkens utnyttjande och avkastning på investeringen.

Redo för steg V

QAS 5-serien har utvecklats för att ge generatoranvändare en smidig övergång till det stegvisa införandet av motorutsläppsnormerna enligt EU steg V under 2019/20. De första fem modellerna i serien är nya versioner av generatorerna QAS 80, 100, 120, 150, 200, 250, 325, 450 och 660. Alla har optimerade steg IIIA-motorer, en bränsletank med hög kapacitet och integrerad drivmotor med variabelt varvtal (VSD) som driver kylfläkten. De här funktionerna ger tillsammans med en integrerad drivmotor med variabelt varvtal (VSD) användarna en genomsnittlig minskning av bränsleförbrukningen på fem procent jämfört med branschgenomsnittet för motsvarande modeller.

QAS 5-serien har större kapacitet, och med modeller som är helt EU steg V-kompatibla som lanseras under kommande år innebär den en tydlig väg mot införande av steg V.

I år firar vi 30 år av ledarskap och innovation inom mobila generatorer, och vi uppmärksammar detta genom lanseringen av vår QAS 5-serie. Den femte och senaste generationen QAS-generatorer är från början konstruerad för att uppfylla slutanvändarnas växande behov av hållbar produktivitet, ökad driftsflexibilitet och efterlevnad av miljö- och myndighetskrav.

Adrian Ridge
Vd för Atlas Copcos Power and Flow-division

För mycket buller från bärbar energiutrustning blir allt mer oacceptabelt i stadsmiljöer och industriområden. Därför ger QAS 5-generatorerna en betydande minskning av ljudnivån, och de är i genomsnitt 5–8 dBA tystare än jämförbara generatorer.

Nästan ljudlösa prestanda levereras genom en kombination av tekniker, inklusive en VSD-motordriven fläkt som justerar kylflödet efter de specifika motorkraven. Det, tillsammans med den förbättrade ljuddämpningen som fås via ljuddämpare och ljuddämpande skum, bidrar till att sänka ljudnivån med upp till en femtedel beroende på tillämpning och belastningsprofil. 

QAS 5-seriens kompakta generatorer har utrymmesbegränsade byggplatser och evenemang i stadsmiljö i åtanke och kräver upp till 20 % mindre utrymme än någon jämförbar bärbar energiutrustning. Dessutom är generatorerna placerade på en robust basram med integrerade gaffeltrucksurtag, som klarar fyra gånger enhetens vikt utan att deformeras. Dessa funktioner gör generatorerna lättare att transportera och positionera på platsen, vilket skapar säkrare arbetsförhållanden.

Elektrisk ström behövs ofta omedelbart, och därför är QAS 5-generatorerna baserade på en princip för ”plug-and-play”-anslutning som är utformad för att ge säker, snabb och flexibel energiförsörjning med minsta möjliga problem för operatören. Generatorerna är utrustade med upp till åtta uttag, en kopplingsplint och centrallås som tillval. De kan strömsättas inom fem sekunder.

Mobil QAS 5-dieselgenerator

-

För operatörer som har skalbara effektbehov kan QAS 5-generatorerna dessutom parallellkopplas på mindre än en minut. Detta möjliggör optimal energiförbrukning och höga nivåer av strömredundans på plats. Generatorerna kan parallellkopplas snabbt tack vare ett innovativt PMS-system (Power Management System). Detta hjälper till att effektivt hantera generatorerna när de körs parallellt, genom att starta och stoppa enheterna i linjen med ökningar eller minskningar av belastningen. På det här sättet är belastningen på varje generator på en nivå som optimerar bränsleförbrukningen. Det eliminerar behovet av att generatorer körs med låg belastning, vilket kan skada motorn och förkorta utrustningens livslängd.

Operatörerna kan förlita sig på QAS 5-generatorerna för längre perioder av autonomi, och alla modeller i serien är utrustade med integrerade bränsletankar med hög kapacitet som kan köras i upp till fem arbetsskift. Stilleståndstiden för service har också minskat tack vare det kraftiga bränslefiltreringssystemet med vattenavskiljare. För ökad säkerhet har enheterna även en låsbar yttre bränslepåfyllningspunkt.

Atlas Copcos QAS 5-serie är inte bara framtidssäkrad, den drar även nytta av fördelarna med avancerad digitaliseringsanslutning. Genom att till exempel använda telematiksystemet FleetLink som finns som tillval kan användarna få maximal överblick över deras tillgångars positioner och prestanda, var än generatorerna finns i världen. 

Den kraftfulla 5-serien

explainer icon