Serien av elektriska kompressorer - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Elektriska kompressorer

Har du funderat på en elektrisk bärbar kompressor? När du har tillgång till elnätet på arbetsplatsen finns det ingen anledning att inte överväga att använda en elektrisk bärbar kompressor.

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Inga dieselavgaser

Låg ljudnivå

Enkla att använda

Totala ägandekostnader

Mindre utrymmesbehov

Färre driftstopp

Vad är en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor är den utsläppsfria versionen av en luftkompressor. Maskinen omvandlar elektrisk ström till potentiell energi genom att komprimera och trycksätta luft. När tryckluften släpps ut i en snabb urladdning frigörs kinetisk energi. Denna energi kan användas för att driva en mängd olika typer av industriell utrustning.

Hur fungerar en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor är en pneumatisk maskin som omvandlar elektricitet till kinetisk energi genom att komprimera och trycksätta luft. Den kinetiska energin frigörs när tryckluften släpps ut i en snabb urladdning som kan användas för flera ändamål. En elektrisk luftkompressor är enkel att använda. Du behöver bara ansluta kompressorenheten till elnätet så kan du börja använda maskinen omedelbart.

Vilka är fördelarna med en elektrisk luftkompressor?

Elektriska luftkompressorer har många fördelar jämfört med icke-elektriska kompressorer. Maskinerna gör stor skillnad för hållbar drift och minskar användarens miljöavtryck. Enheten skapar inga utsläpp, har låg ljudnivå och är enkel att använda. Den totala ägandekostnaden är lägre än för andra varianter och maskinen är mer pålitlig, vilket leder till mindre stilleståndstid.

Vilka olika typer av elektriska kompressorer finns det?

Det finns två typer av elektriska kompressorer: fast varvtal (FS) och drivning med variabelt varvtal (VSD). Den största skillnaden mellan de två är hur motorn styrs. På en kompressor med fast varvtal förses motorn med en konstant frekvens och spänning. Vid drivning med variabelt varvtal justeras emellertid motorns varvtal och element automatiskt efter luftbehovet.

Hur fungerar en elektrisk kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD)?

En kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD) justerar automatiskt motorns varvtal och element efter luftbehovet i produktionen. Kompressorn ökar eller minskar motorns varvtal med behovet av luft. Det innebär att en VSD-enhet kan vara i drift var som helst i intervallet mellan lägsta och högsta varvtal, och den justerar automatiskt varvtalet så att produktionen av tryckluft motsvarar behovet i realtid. Den här funktionen sparar energi eftersom kompressorn inte behöver köras fullt ut när den är på, vilket leder till lägre driftskostnader.

Hur fungerar en elektrisk kompressor med fast varvtal (FS)?

Som namnet antyder arbetar en kompressor med fast varvtal alltid på samma varvtal när den körs. Genom sin konstruktion förbrukar den maxeffekt när den producerar tryckluft. Eftersom motorns varvtal inte kan ändras när behovet av tryckluft ändras görs justeringar i luftflödet med hjälp av en inloppsventil.

Vill du veta mer?

Relevant innehåll