Stäng

Eldrivna luftkompressorer

Funderar du på eldrivna portabla luftkompressorer? När du har tillgång till elnätet på arbetsplatsen finns det ingen anledning att inte överväga en eldriven portabel luftkompressor.

Inga dieselavgaser

Låg ljudnivå

Enkla att använda

Totala ägandekostnader

Mindre utrymmesbehov

Färre driftstopp

Vill du veta mer om eldrivna portabla luftkompressorer?

Vad är en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor är den utsläppsfria versionen av en luftkompressor. Maskinen omvandlar elektrisk ström till potentiell energi genom att komprimera och trycksätta luft. När tryckluften släpps ut i en snabb urladdning frigörs kinetisk energi. Denna energi kan användas för att driva en mängd olika typer av industriell utrustning.

Hur fungerar en elektrisk luftkompressor?

En elektrisk luftkompressor är en pneumatisk maskin som omvandlar elektricitet till kinetisk energi genom att komprimera och trycksätta luft. Den kinetiska energin frigörs när tryckluften släpps ut i en snabb urladdning som kan användas för flera ändamål. En elektrisk luftkompressor är enkel att använda. Du behöver bara ansluta kompressorenheten till elnätet så kan du börja använda maskinen omedelbart.

Vilka är fördelarna med en elektrisk luftkompressor?

Elektriska luftkompressorer har många fördelar jämfört med icke-elektriska kompressorer. Maskinerna gör stor skillnad för hållbar drift och minskar användarens miljöavtryck. Enheten skapar inga utsläpp, har låg ljudnivå och är enkel att använda. Den totala ägandekostnaden är lägre än för andra varianter och maskinen är mer pålitlig, vilket leder till mindre stilleståndstid.

Vilka olika typer av elektriska kompressorer finns det?

Det finns två typer av elektriska kompressorer: fast varvtal (FS) och drivning med variabelt varvtal (VSD). Den största skillnaden mellan de två är hur motorn styrs. På en kompressor med fast varvtal förses motorn med en konstant frekvens och spänning. Vid drivning med variabelt varvtal justeras emellertid motorns varvtal och element automatiskt efter luftbehovet.

Hur fungerar en elektrisk kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD)?

En kompressor med drivning med variabelt varvtal (VSD) justerar automatiskt motorns varvtal och element efter luftbehovet i produktionen. Kompressorn ökar eller minskar motorns varvtal med behovet av luft. Det innebär att en VSD-enhet kan vara i drift var som helst i intervallet mellan lägsta och högsta varvtal, och den justerar automatiskt varvtalet så att produktionen av tryckluft motsvarar behovet i realtid. Den här funktionen sparar energi eftersom kompressorn inte behöver köras fullt ut när den är på, vilket leder till lägre driftskostnader.

Hur fungerar en elektrisk kompressor med fast varvtal (FS)?

Som namnet antyder arbetar en kompressor med fast varvtal alltid på samma varvtal när den körs. Genom sin konstruktion förbrukar den maxeffekt när den producerar tryckluft. Eftersom motorns varvtal inte kan ändras när behovet av tryckluft ändras görs justeringar i luftflödet med hjälp av en inloppsventil.

Service av en portabel eldriven luftkompressor

Vilka är skillnaderna i underhåll mellan diesel- och eldrivna luftkompressorer?

Eftersom det inte finns någon dieselmotor i E-Air-serien behöver du inte underhålla eller utföra service på några dieseldelar. Därför är det enklare och snabbare att utföra underhåll på en eldriven kompressor. 

Hur ser serviceintervallen ut för portabla E-Air-kompressorer?

Större serviceåtgärder bör planeras årligen eller var 2 000:e drifttimme för portabla E-air-kompressorer jämfört med var 1 000:e timme för dieseldrivna modeller. Vi rekommenderar planerade inspektioner baserat på kundens användning för att undvika potentiella haverier. Därför får du längre drifttid och mindre underhåll med eldrivna enheter. 

Varför är det viktigt att inspektera den eldrivna luftkompressorn regelbundet?

Du kan bara få längre drifttid med originaldelar, förebyggande underhåll och regelbundna inspektioner. Vi rekommenderar planerade inspektioner för att optimera prestandanivån, genom att du upptäcker problem tidigt och kan undvika potentiella haverier. I vår plan för totalt ansvar ingår överenskomna inspektioner samt omfattande diagnostik som oljeprover och vibrationstester. Det finns inga dieseldelar, men de elektroniska delarna måste ändå inspekteras och underhållas.

Hur kan jag skydda min eldrivna portabla luftkompressor under hela livslängden?

Förebyggande underhåll är nyckeln till att minimera stilleståndstiden för din eldrivna portabla luftkompressor. Med vår plan för totalt ansvar utför vi förebyggande underhåll regelbundet. I planen ingår all rekommenderad service, allt underhåll och alla reparationer under maskinens hela livslängd. Med det här serviceerbjudandet skyddas din utrustning mot oväntade händelser eftersom vi täcker allt från nödsituationer till rutinservice! Det innebär även plötsligt uppkomna reparationsbehov. Vi tar fram en övergripande plan baserad på lokala förhållanden, tillämpningens processer och dina specifika behov som maximerar din effektivitet och drifttid samtidigt som du sänker den totala ägandekostnaden.

Är en portabel E-Air-kompressor med tillhörande underhåll dyrare än andra jämförbara enheter?

Med rätt underhåll är våra eldrivna portabla luftkompressorer en kostnadseffektiv lösning med mindre stilleståndstid och bättre effektivitet. Om du investerar i en E-Air med vår plan för totalt ansvar får du sinnesro och lägsta möjliga totala ägandekostnad.

 

 

Meddela oss om du saknar någon information

contact icon