Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Den eldrivna mobila kompressorn E-Air med VSD (drivning med variabelt varvtal)

Kompressorserien E-Air VSD: 131–1 100 cfm, 62–520 l/s, 3,7–13,2 m3/min

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Elektrifiera din framtid

Har du eltillförsel på arbetsplatsen? Då kan en elektrisk mobil kompressor vara lösningen.

Loading...

E-air – robust och tillförlitlig

E-Air H250 VSD har beprövad teknik och är rustad för riktigt tuff utomhusanvändning.

Loading...

61

dB(A)

Jämförbart med ljudnivån för en normal konversation.

50%

Besparingar på dina driftskostnader

2000timmar

Serviceintervall. Eller en gång vartannat år.

Buller: högst 61 dB(A)

Vilket är ungefär samma ljudnivå som vid en normal konversation

Ökad effektivitet

E-Air:s VSD-motor med inbyggd permanentmagnet ger en oöverträffad prestanda. Särskilt när VSD-kompressorn körs med partiell belastning ger den en effektivitetsökning på upp till 50 %, det är mycket energi och pengar som sparas.

Mindre underhåll

Ingen dieselmotor betyder mindre service. Du behöver bara utföra förebyggande underhåll var 2 000:e timme eller vartannat år. Ett annat bra sätt att spara tid och pengar.

Inga dieselavgaser

Perfekt för miljöer med låg ljudnivå och låga utsläpp eller inomhustillämpningar

Ställ in trycket med PACE

Ändra trycket på din mobila Atlas Copco-kompressor med en knapptryckning. Tack vare PACE-tekniken (”tryckjustering med kognitiv elektronik”) kan en kompressor hantera flera applikationer. Och det finns fler fördelar, t.ex. extra flöde vid lägre tryckinställning och bränslebesparingar.

Elmotor med permanentmagnet med variabelt varvtal

Det är bara att koppla in och köra, med låg startström. Den här energieffektiva motorn är tyst, kompakt och robust för de tuffaste förhållanden

Upptäck den nya E-Air VSD-serien med eldrivna mobila kompressorer (variabelt varvtal)

För rätt användningsområden går det inte att överdriva fördelarna med att använda en eldriven kompressor: lägre ljudnivåer, inga dieselavgaser, bättre effektivitet och enklare service. Det finns ingen anledning att inte använda en eldriven kompressor – om du har tillgång till elnätet på arbetsplatsen är en eldriven kompressor alltid den mest effektiva lösningen.

Atlas Copcos utbud av E-Air VSD-kompressorer är revolutionerande när det gäller prestanda, energieffektivitet och mångsidighet. E-Air VSD-motorn är ren, kompakt, energieffektiv och tyst, medan kompressorerna är enkla att installera och använda. Inga utsläpp, oöverträffad effektivitet, låga bullernivåer och plug-and-play-konstruktion – du kan ta med dig E-Air överallt.

Minska driftskostnaderna med 50 %

Hjärtat i en E-Air VSD-kompressor är en permanentmagnetmotor med variabelt varvtal, en elmotor som ger oöverträffade effektivitetsfördelar och mycket låga bullernivåer.

De integrerade permanentmagnetmotorerna i E-Air H250 VSD och E-Air H450 VSD är en egen Atlas Copco-utveckling, tålig för utomhustillämpningar. Motorn har lindningar impregnerade i harts så att den är helt skyddad mot vatten och damm (IP 66).

Den unika konstruktionen hos permanentmagnetmotorn och drivningen med variabelt varvtal resulterar i en eldriven mobil VSD-kompressor som är 50 % mer energieffektiv jämfört med en kompressor med fast varvtal vid dellast eller under obelastade förhållanden, vilket är de tillstånd som kompressorerna körs i 90 % av livslängden.

Mångsidig plug-and-play-elkompressor

Varje E-Air VSD är flera kompressorer i en, tack vare integrerad PACE-teknik. På XC2003-styrenheten kan du enkelt välja det tryck din tillämpning kräver från ett brett tryckområde.

Mångsidig eldriven kompressor med PACE-styrenhet ökar utnyttjandegraden och förbättrar avkastning på investeringen

PACE-styrenheten ökar utnyttjandegraden på din kompressor

Varje E-Air VSD levereras med PACE-teknik (tryckreglering med kognitiv elektronik), ett elektroniskt tryckregleringssystem. Du väljer trycket på kompressorns styrenhet, tillämpningen bestämmer flödet, PACE-styrenheten kopplar in och reglerar den perfekta kombinationen. Det behövs bara tre klick för att ställa in trycket och du kan välja tryck i steg om 0,1 bar/2 psi.


En kompressor kan täcka behoven hos olika tillämpningar. Från 5 bar/72 psi för ett handhållet verktyg, till 10 bar/145 psi för sandblästring till upp till 14 bar/200 psi för kabelblåsning, allt med en maskin. En konventionell kompressor med fast varvtal körs vid en fast trycknivå, vilket ger motsvarande maximala flöde. En PACE-kompressor däremot kan leverera extra flöde vid lägre tryckinställningar. När belastningen minskar fininställer PACE motorhastigheten därefter, vilket sparar energi ... och pengar. Läs mer om PACE


Hämta bibliotek

Dieseldrivna jämfört med elektriska mobila kompressorer – vilka är skillnaderna?

infografik med urval av dieselkompressorer eller elektriska mobila kompressorer

Varför ska du välja en elektrisk luftkompressor?

När det finns tillgång till elnätet är fördelarna med att använda el många:


  • Billigare att använda jämfört med en dieselkompressor 
  • Över 50 % mindre i storlek jämfört med en dieselkompressor med samma prestanda 
  • Låg ljudnivå 
  • Inga CO2-utsläpp 
  • Ingen dieselmotor har ett så lågt behov av förebyggande underhåll endast efter 2 000 timmar/2 år

Produktvarianter

E-Air H185 VSD, E-Air H250 VSD, E-Air H450 VSD, E-Air V1100 VSD