Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mobil dieselgenerator QAS 5

Den senaste generationen i QAS-serien

Kontakta oss idag +46 8 743 97 00

Upptäck de fem viktigaste fördelarna som QAS 5-dieselgeneratorerna kan ge dig

Loading...

Minskad bullerupplevelse med 1/5

QAS 5-generatorer ger en betydande minskning av ljudnivåer och är i genomsnitt 5-8 dBA tystare än jämförbara generatorer. Denna nästan ljudlösa prestanda uppnås genom en kombination av olika tekniker. Dessa omfattar avancerad kylfläktskylning med variabelt varvtal, ett separat utrymme för kraftaggregatet och förbättrad ljuddämpning via ljuddämpare och ljuddämpande skum.

5 sek till strömsättning och 55 till parallelldrift

QAS 5-generatorerna är utrustade med flera uttag, en kopplingsplint och centrallås som tillval, och generatorerna kan strömsättas inom fem sekunder. Dessutom kan generatorer parallellkopplas med varandra på mindre än en minut för operatörer som har skalbara effektbehov.

5 % besparingar av driftkostnader

Den mobila QAS-generatorn har en styrenhet som är utrustad med ett strömstyrsystem som möjliggör optimering av bränsleförbrukningen och utökar livslängden för generatorer när de drivs parallellt som ett mobilt eller oberoende elverk.

Utrymmeskrav sänkt med 1/5

De kompakta QAS 5-generatorerna ger en minskning av utrymmeskravet med upp till 20 procent jämfört med all annan portabel energiutrustning. Detta gör dem enklare att transportera och placera på plats, vilket också innebär säkrare arbetsvillkor.

Redo för steg V

QAS 5-serien har utvecklats för att ge dig en smidig övergång till det gradvisa antagandet av motorutsläppsnormerna enligt EU steg V under 2019/20.

Läs mer

Upptäck QAS 5, en tyst generator som är redo för steg V

De nya QAS 5-modellerna som tagits fram som svar på dagens operationella utmaningar erbjuder slutanvändarna inom bygg-, tillfällighets- och industrisektorerna tystare drift, mindre utrymmeskrav, minskade motorutsläpp, snabbare plug-and-play-parallellkoppling, förbättrad bränsleekonomi, dygnet runt-autonomi och lägre total ägandekostnad. Som en följd av detta hjälper QAS 5-serien dig att förbättra maskinparkens utnyttjande och förkorta tiden före avkastning på investeringen.

Eftersom du behöver elkraft, inte oljud

 • Den elektriskt drivna kylfläkten med variabelt varvtal (VSD) justerar kylflödet efter de specifika kraven för motorn. 
 • QAS 5-serien ger en avsevärd minskning av ljudnivåerna och är i genomsnitt 5–8 dBA* tystare än jämförbara generatorer. Detta sänker ljudet med upp till en femtedel, beroende på tillämpning och belastningsprofil. 
 • Den akustiska prestandan är det perfekta valet för ljudkänsliga miljöer, t.ex. evenemangs- och anläggningsarbetsplatser i storstäder.

Det är en generator som är konstruerad för att kunna förflyttas

QAS 5-dieselgenerator på plats
 • De kompakta QAS 5-modellerna kräver 20 procent mindre utrymme än någon jämförbar generator. 
 • Detta gör dem lättare att transportera och placera, vilket skapar säkrare arbetsförhållanden.
 • QAS5 har en bränsletank med hög kapacitet som kräver mindre utrymme. 
 • Inbyggd lyftstruktur med en enda lyftpunkt som klarar fyra gånger vikten utan att deformeras.
 • Robust flyttbar basram med integrerade gaffeltrucksurtag.
 • 110 % vätskeinneslutning.

Elkraft krävs ofta omedelbart

QAS 5-generator flera uttag
 • "Plug-and-play"-anslutning som är utformad för att ge säker, snabb och flexibel energiförsörjning med minsta möjliga problem för operatören. 
 • Generatorerna är utrustade med flera uttag (upp till 8 stycken), en kopplingsplint och centrallås som tillval och strömsätts inom fem sekunder. 
 • Kabeldragning med genomföring, naturlig böjning och dragavlastning.

Eftersom du behöver ha optimal elanvändning

Styrenhet för generator
 • Det innovativa krafthanteringssystemet (PMS) ger en effektiv och snabb parallellkoppling. 
 • Det bidrar till att hantera generatorerna effektivt när de körs parallellt genom att starta och stoppa enheter efter belastningsökningar eller -minskningar. 
 • Belastningen på varje generator ligger kvar på en nivå som optimerar bränsleförbrukningen. Det eliminerar behovet av att generatorer körs med låg belastning, vilket kan skada motorn och förkorta utrustningens livslängd. 
 • QAS 5 StageV lägger till nya helt StV-kompatibla användarvänliga styrenheter med pekskärm: Qc4004 + Qd0701

Hämta broschyren

Vår portfölj med lösningar