Våra lösningar

Mobil dieselgenerator QAS 5

Den NYA generationens QAS-serie

Ställ en fråga

Upptäck de fem viktigaste fördelarna som QAS 5-dieselgeneratorerna kan ge dig

Loading...

Låg ljudnivå

Kylfläkten med VSD (elektrisk drivning med variabelt varvtal) justerar kylflödet efter motorns specifika krav, vilket innebär i genomsnitt 5-8 dBA* tystare drift än med jämförbara generatorer, eller en sänkning av bullerupplevelsen med upp till 1/5.


Lägre driftskostnader

Bränsletank med hög kapacitet med mindre utrymmeskrav, upp till 20 procent mindre än med någon jämförbar generator, och optimerad bränsleförbrukning tack vare VSD (drivning med variabelt varvtal), som minimerar den kraft som går förlorad.


Plug-and-play

Generatorerna är utrustade med flera uttag (upp till 8 stycken), en kopplingsplint och centrallås som tillval och strömsätts inom fem sekunder.


FleetLink

Ett intelligent telematiksystem för effektiv och bekväm övervakning och optimering av din maskinpark.


Optimal energiförbrukning

Det innovativa PMS-systemet (Power Management System) ger en effektiv och snabb parallellkoppling, vilket medför att lasten på varje generator hålls på en nivå som optimerar bränsleförbrukningen.


500 timmars serviceintervall

I ett väl utformat generatoraggregat bör man säkerställa att motorn, generatorn, kontrollpanelen och avtappningspunkterna är lättåtkomliga.

Upptäck femte generationens QAS-generatorer

De nya QAS 5-modellerna som tagits fram som svar på dagens operationella utmaningar erbjuder slutanvändarna inom bygg-, tillfällighets- och industrisektorerna tystare drift, mindre utrymmeskrav, minskade motorutsläpp, snabbare plug-and-play-parallellkoppling, förbättrad bränsleekonomi, dygnet runt-autonomi och lägre total ägandekostnad. Som en följd av detta hjälper QAS 5-serien dig att förbättra maskinparkens utnyttjande och förkorta tiden före avkastning på investeringen.

Den kraftfulla 5-serien

Minskad bullerupplevelse med 1/5

Den höga bullernivå som genereras av portabel energiutrustning blir alltmer oacceptabel i urbana miljöer och industriella områden. Av denna anledning ger QAS 5-generatorerna en betydande bullerminskning och de är i genomsnitt 5-8 dBA tystare än jämförbara generatorer. Denna ljudlösa prestanda uppnås genom en kombination av olika tekniker. Dessa omfattar avancerad kylfläktskylning med variabelt varvtal, ett separat utrymme för kraftaggregatet och förbättrad bullerdämpning via ljuddämpare och ljuddämpande skum.

Utrymmeskrav sänkt med 1/5

De kompakta QAS 5-generatorerna ger en minskning av utrymmeskravet med upp till 20 procent jämfört med all annan portabel energiutrustning. Detta gör dem enklare att transportera och placera på plats, vilket också innebär säkrare arbetsvillkor.

5 sek till strömsättning och 55 till parallelldrift

Elektrisk ström behövs ofta omedelbart och av denna anledning är QAS 5-generatorerna utrustade med flera uttag, en kopplingsplint och centrallås som tillval, så att generatorerna kan strömsättas inom fem sekunder. För operatörer som har skalbara effektbehov kan QAS 5-generatorerna dessutom parallellkopplas på mindre än en minut. Detta möjliggör optimal energiförbrukning och höga nivåer av strömredundans på plats.

5 % besparingar av driftkostnader

Den mobila QAS-generatorn har en styrenhet som är utrustad med ett strömstyrsystem som möjliggör optimering av bränsleförbrukningen och utökar livslängden för generatorer när de drivs parallellt som ett mobilt eller oberoende elverk.

Femte generationen redo för steg V

QAS 5-serien har utvecklats för att ge dig en smidig övergång till det gradvisa antagandet av motorutsläppsnormerna enligt EU steg V under 2019/20.

Hämta broschyren