Stäng

Så storleksanpassar du en generator

Det viktigaste att tänka på vid dimensionering av en strömgenerator är den höga stötström som förknippas med startmotorer och transformatorer, som vanligtvis är sex gånger den fulla belastningsströmmen. Stötströmmar för den typ av högeffektiva motorer som specificeras idag kan dock vara nästan dubbelt så höga.
vilken generatorstorlek behöver jag

Välj rätt generatorstorlek

Det har varit praxis att ta motor- och transformatorstartkrav för kVA som måttstock för att fastställa en generators storlek. Den här metoden leder ofta till att generatorerna överdimensioneras för den motorbelastning som körs, och inte baseras på tillämpningens faktiska behov. Dessutom tar metoden inte hänsyn till andra nyckelfaktorer som spelar en central roll för storleksbestämning av generatorer. Till exempel övertoner orsakade av drivningar med variabel frekvens och sekventiell start av motorer.

När motorer och transformatorer startas kan även stora spännings- och frekvensspänningsfall inträffa om generatoraggregatet inte är korrekt dimensionerat. Dessutom kan andra belastningar relaterade till generatorns uteffekt vara känsligare för spänning och frekvensfall än motor- eller motorstartaren, vilket kan orsaka problem.

Som tur är finns det hjälp att få. Många generatorer kan nu utrustas med lösningar för att övervinna de extra uppmagnetiseringssystem som krävs i växelströmsgeneratorn. Vanligtvis finns det två alternativ: permanentmagnet eller reservlindning. Båda förser generatorn med tre gånger en nominell ström för att täcka stötströmstoppar från elmotorn under en minsta varaktighet på tio sekunder, via en restmagnetiseringsström.

I vissa fall finns ännu mer avancerade alternativ tillgängliga. Vissa generatorer har till exempel en digital automatisk spänningsregulator (D-AVR) som är särskilt konstruerad för att hantera de höga stötströmmar som används för att starta motorer och transformatorer. I specifika tillämpningar gör den här typen av spänningsregulator det möjligt för operatörer att minska generatorns behov eftersom effektens transienta beteende hanteras bättre.

Ett annat alternativ kan vara att använda ett ”stänga före magnetisering”-system som stänger brytaren precis när motorn startar. Detta gör att magnetiseringen ökar gradvis när motorns varvtal ökar, vilket gör det möjligt att starta laster som är anslutna till generatorn mycket mjukt. Detta är speciellt användbart för magnetisering av stegtransformatorer i installationer där medelspänning krävs.

Därför är det inte längre nödvändigt att köpa större generatorer än vad som behövs för att hantera den inledande strömstöten. Med smart styrning av generatorns spänning går det dessutom att sänka bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna samt utöka livslängden.

Därför är det inte längre nödvändigt att köpa större generatorer än vad som behövs för att hantera den inledande strömstöten. Med smart styrning av generatorns spänning går det dessutom att sänka bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna samt utöka livslängden.

Vet du hur du väljer rätt generator?

Prova den nya Light The Power-appen. Appen är en ström- och belysningskalkylator som hjälper dig att välja den bästa lösningen för dina behov.

Så storleksanpassar du en generator

explainer icon