Stäng

Fem viktiga faktorer att ta hänsyn till när du väljer en belysningsmast

Belysningsmaster är en viktig ”ryggradsutrustning” på bygg- och gruvdriftplatser samt arbetsplatser för offentliga evenemang och ger belysning för flera aktiviteter och projekt som måste utföras i mörker eller dålig sikt. De ser till att arbetarna kan utföra sådana uppgifter effektivt och säkert. Det innebär att det är ett viktigt beslut att köpa eller hyra en belysningsmast och att flera faktorer måste tas med i beräkningen innan man väljer en mast.

Fem viktiga faktorer att ta hänsyn till när du väljer en belysningsmast

25 jun 2021

Belysningsmaster är en viktig ”ryggradsutrustning” på bygg- och gruvdriftplatser samt arbetsplatser för offentliga evenemang och ger belysning för flera aktiviteter och projekt som måste utföras i mörker eller dålig sikt. De ser till att arbetarna kan utföra sådana uppgifter effektivt och säkert. Det innebär att det är ett viktigt beslut att köpa eller hyra en belysningsmast och att flera faktorer måste tas med i beräkningen innan man väljer en mast.

Här är de fem viktigaste faktorerna du bör fokusera på när du väljer att köpa eller hyra en belysningsmast:

så väljer du rätt belysningsmast

Ska jag välja LED-belysningsmaster?

För att identifiera den bästa modellen rekommenderar vi att du först utvärderar platsen och ytan som behöver belysas, samt tar hänsyn till hur länge belysningsmasten ska användas. När exempelvis större ytor behöver belysas eller ett område behöver belysning under en längre tid bör du överväga LED-teknik. LED-belysningsmaster behöver bara ungefär 1 400 W effekt för att lysa upp ett område på upp till 5 000 m2, medan en belysningsmast med metallhalogen kräver cirka 4 000 W för att lysa upp 4 000 m2. Vad gäller robusthet erbjuder LED-lampor extra hållbarhet jämfört med metallhalogen, och den förväntade livslängden är mer än 50 000 arbetstimmar. Därför rekommenderas LED för extrema miljöer eller krävande användning, till exempel på byggen och i gruvdrift, eftersom de ger bättre täckning, minskad bränsleförbrukning och fler drifttimmar.

Om du väljer en LED-modell ska du vara särskilt uppmärksam på lamporna – är de utformade för både bärbarhet och prestanda? Av denna anledning rekommenderas extra kraftiga LED-strålkastare med höga faktorer för inträngningsskydd (IP) och stötskydd (IK). Du kan alltid kontrollera märkningen med tillverkaren.

Vilken strömkälla är rätt när du väljer en belysningsmast?

En annan viktig sak att tänka på när du väljer en belysningsmast är hur den drivs. Om arbetsplatsen ger enkel åtkomst till en elströmkälla kanske användaren vill överväga belysningsmaster med enbart elektrisk belysning, som representerar den senaste banbrytande tekniken tack vare deras enastående plug-and-light-funktioner. De gör att användare enkelt kan ansluta till alla enskilda strömkällor, inklusive reservkraft, en liten diesel- eller bensingenerator eller direkt till elnätet. Vissa elektriska belysningsmaster erbjuder även modulär anslutning, vilket gör att upp till nio belysningsmaster i vissa modeller kan drivas av en enda generator. Detta ger bättre service- och underhållseffektivitet, vilket bidrar till att minska den totala ägandekostnaden. Trots att det är enkelt att koppla ihop flera enheter för att täcka ett stort område är det viktigt att notera att en enda elektrisk belysningsmast bara kan lysa upp ett område på upp till 3 000 m2, vilket är mindre än för dieseldrivna varianter. 

Dessutom är belysningsmaster med endast elteknik inte bara tystare och mer miljövänliga eftersom deras utrymmeskrav är mindre än dieselalternativ, utan ser också till att belysningsarbeten utförs utan avbrott för bränslepåfyllning eller ytterligare underhåll som krävs för service av mekaniska delar. 

Å andra sidan är belysningsmaster som drivs av en motor eller andra energikällor, t.ex. diesel, det bästa alternativet vid arbete på avlägsna platser, där tillgången till elkraft är begränsad eller obefintlig. Det är emellertid mycket viktigt att överväga modeller med låg bränsleförbrukning för att undvika konstant tankning. Det minskar inte bara miljöpåverkan, utan bidrar också till att säkerställa att projektet är kostnadseffektivt.

Och stativet?

Belysningsmaster med vertikala stativ ersätter versioner med horisontella stativ över hela världen. Det beror på att de förra kan transporteras och placeras i vertikalt läge, vilket ger säkrare transport och installation. Som ett resultat av detta tar belysningsmaster med vertikala master upp mindre utrymme och det är möjligt att transportera upp till 22 enheter på en enda lastbil. 

För att välja den bästa masten för ett projekt är det viktigt att titta på tillämpningen. Om exempelvis belysningsmasten används i ett tidskänsligt uthyrningsprojekt är en hydraulisk mast perfekt eftersom masten kan höjas eller sänkas med en knapptryckning, vilket bidrar till att minska stilleståndstiden och öka produktiviteten genom enklare, säkrare och snabbare användning. De senaste tekniska framstegen har även frambringat belysningsmaster som har utvecklats med hydrauliska master som automatiskt fälls in vid starka vindar för att garantera säkerheten på arbetsplatsen. Men om belysningsmasten inte behöver användas genast och inte installeras under en längre tid, till exempel för tillfälliga offentliga aktiviteter och evenemang, är en lätt mast med manuellt stativ ett bra val eftersom det är en relativt enkel procedur att höja masten genom att veva ett handtag och låsa fast den.

Hur säkerställer du att investeringen är skyddad?

För det första ska tillämpningen bedömas för att avgöra om det är bättre att hyra eller köpa en belysningsmast. Om en belysningsmast exempelvis ska användas i ett engångsprojekt för ett vägbygge kan det vara bättre att hyra en modell utrustad med funktioner som gör att den kan fungera effektivt under en längre tid. 

Det finns ett antal sätt för köpare att skydda sina investeringar under belysningsmastens hela livscykel. Ett exempel, beroende på användning, är att välja belysningsmaster som levereras med kraftiga polyetenhuvar. Sedan de introducerades för ett årtionde sedan har polyetenhuvar bevisat sitt värde eftersom de är extremt hållbara och ger ett utmärkt skydd för viktiga inre delar. Till skillnad från metallhuvar är de även korrosionsbeständiga, vilket innebär att de kan användas längre i tuffa miljöer. Du bör också tänka på att det finns ett antal varianter och modeller på marknaden när det gäller polyeten. Fråga tillverkaren om huvens testprocedurer för att säkerställa kvalitet och stabilitet.

Servicebehov

En välkonstruerad belysningsmast ger också enkel åtkomst till alla service- och reparationskomponenter utan att huven behöver tas bort. Mer specifikt ska motorn, växelströmsgeneratorn, kontrollpanelen och avtappningspunkterna vara lättåtkomliga, eftersom det kan ta lång tid att komma åt dessa delar på vissa belysningsmaster.

Sammanfattning

dieselbelysningsmast

HiLight E3+ elektrisk belysningsmast med portabel generator

Förr kunde man se en belysningsmast som en enkel handelsvara med begränsad livslängd. Idag erbjuder dock belysningsmaster ökad hållbarhet och ökat värde tack vare de många tillgängliga alternativen. Användare behöver inte längre kompromissa genom att bestämma sig för en lösning som ska passa i alla situationer. Valet av belysningsmast beror på slutanvändarnas individuella behov.Därför rekommenderar vi att köpare samarbetar med tillverkare för att säkerställa att de väljer rätt produkt för sin specifika tillämpning. Under den här processen är det viktigt att beakta alla variabler där belysningsmasten ska användas, t.ex. plats, specifik arbetsmiljö och omgivande förhållanden, strömförsörjning, anläggningens storlek och täckning som krävs. Då kan köparna vara säkra på att skaffa en belysningsmast som förbättrar produktiviteten, säkerheten och sikten på plats.
Felix Gomez

Felix Gomez

Product Marketing Manager – belysningsmaster

Fem viktiga faktorer att ta hänsyn till när du väljer en belysningsmast

explainer icon