Stäng

Belysningsmaster med LED kontra metallhalogen: fem viktiga faktorer

25 jun 2021

Fördelarna med en längre livslängd och möjligheten att generera större och vidare belysning samtidigt som den förbrukar mindre energi är bland de största fördelarna med att växla till LED. Det kan låta som ett enkelt beslut, men när en köpare har bestämt sig för att titta på LED finns det ett antal faktorer att tänka på innan man köper.

Här är de fem viktigaste faktorerna du bör fokusera på när du väljer att köpa eller hyra LED-belysningsmaster:

Är LED-lampor tillräckligt robusta?

Det faktum att LED-lampor inte innehåller några glödtrådar gör dem i själva verket mer motståndskraftiga mot vibrationer och stötar än vanliga metallhalogenlampor. Detta är en avgörande faktor för bygg- och gruvindustrin, som av naturliga skäl kräver att utrustningen ska vara tålig nog att klara tuffa arbetsförhållanden. Men det är inte bara själva glödlampan som måste vara robust, även höljet måste vara tåligt. Välj LED-lampor som är omslutna av ett stöttåligt hölje med skydd mot inträngande smuts och andra partiklar. Transport är en annan faktor att tänka på, eftersom det är då skador typiskt uppstår. Hela enheten – inte bara själva LED-lampan – måste kunna fällas ihop till en kompakt form som kan motstå påfrestningarna vid förflyttning inom och mellan anläggningar.

Hur avancerad är tekniken?

Det går inte att bara montera en LED-lampa i en standardbelysningsmast. Utformningen av effektiva LED-belysningsmaster förutsätter att man tar hänsyn till linserna och deras optik. De har en stor påverkan på ljusets kvalitet och spridning, samt minskar bländeffekter som kan orsaka distraktion och anstränga ögonen. Det är värt att komma ihåg den grundläggande orsaken till att belysningsmaster används: god sikt som kan förbättra produktiviteten och säkerheten under mörka timmar eller i dåligt väder. 

Under de senaste åren har LED-produktionen förbättrats avsevärt, vilket har resulterat i lampor som kan producera exceptionellt starkt ljus. Det finns till exempel reflexfria varianter som minskar ansträngningen för ögonen som kan bidra till att förbättra personalens prestanda samtidigt som säkerheten förbättras. Det centrala är att förbättrad belysning också kan minska antalet olyckor och skador som orsakas av bristande sikt på arbetsplatser.

Är LED-lampor dyrare?

Historiskt sett har ett av hindren för ökad användning av LED-teknik varit den relativt höga initiala kostnaden jämfört med konventionella ljuskällor. Det beror på komplexiteten i att utveckla och tillverka LED-lampor. Men LED-lampans växande popularitet har fördelen att sänka kostnaderna i många regioner. LED ansågs en gång vara en ”elitteknik” men blir allt mer prisvärd. Samtidigt är det viktigt att titta på den totala ägandekostnaden. De potentiella energieffektivitetsvinsterna är imponerande. Beroende på vilken produkt som används och hur den används är det inte ovanligt att se att driftkostnaderna minskar med 50 procent. På stora anläggningar med flera belysningsmaster är det svårt att ignorera de långsiktiga besparingarna. På samma sätt minskar LED-lampornas längre livslängd regelbundenhet och kostnaden för byten och underhåll. Det är viktigt att titta på helheten. 

Dessutom utvecklas nu LED-belysningsmaster med bränsleeffektiva kraftaggregat som kan leverera upp till 2 700 W. Detta gör det möjligt att reglera prestanda oavsett temperatur och höjd och att belysningsmastens motor kan arbeta effektivare, vilket minskar bränsleförbrukningen med i genomsnitt 60 procent i vissa tillämpningar.

Vad är den vitala statistiken?

En av de mest vilseledande aspekterna av LED-lampor är att dess effekt och uteffekt klassificeras på ett annat sätt än deras föregångare. Wattal har tidigare alltid varit måttet på uteffekt, men nu är lux en mer exakt indikator. Det beror på att LED-lampor kan ge samma eller högre uteffekt med ett mycket lägre wattal. 

En belysningsmast av hög kvalitet ska kunna lysa upp ett område på 5 000 m2 med en genomsnittlig ljusnivå på 20 lux, med fyra lampor på 350 W vardera. För att sätta in det i ett sammanhang skulle den bästa belysningsmasten med metallhalogen med fyra lampor på 1 000 W vardera bara lysa upp ett område på 4 000 m2. När det gäller effektanvändning skulle exemplet med metallhalogen kräva ett kraftaggregat på 6 000 W, medan LED-lampan kanske bara behöver en nettoeffekt på 2 700 W, vilket ger dramatiska minskningar av bränsleförbrukningen. Med de senaste LED-framstegen går det att uppnå en bränsleförbrukning på cirka 0,5 liter per timme. Ljustäckningsområde, genomsnittlig lux och effektkrav för motorn är tre av de viktigaste specifikationerna att titta på när man väljer en belysningsmast. 

En annan viktig faktor att ta hänsyn till när man bedömer en belysningsmast är dess färgåtergivningsindex (CRI). LED-lampor har ett högt CRI-värde, och vissa LED-belysningsmaster på marknaden ger ett CRI på > 85 (av 100), vilket ligger nära naturliga ljuskällor. Det är viktigt för att garantera rätt ljuston som ökar komforten och säkerheten.

Hur länge räcker en LED-lampa?

LED-lampornas längre livslängd, jämfört med vanliga ljuskällor, är en av de största fördelarna. Den förväntade livslängden för LED-lampor vid intensiv användning överstiger 30 000 timmar, vilket motsvarar cirka 10 år. Som jämförelse tenderar en metallhalogenlampa att ha en maximal livslängd på 6 000 timmar, vilket minskar ytterligare vid intensiv användning. En armatur anses ha förbrukats vid den tidpunkt då lumenvärdet har minskat till 70 procent av det ursprungliga lumenvärdet. Därför definieras den ”praktiska livslängden” som tidsperioden mellan att LED-lampan först aktiveras och den punkt då dess uteffekt faller under 70 procent av dess ursprungliga uteffekt. Köpare bör alltid begära bevis på en LED-lampas livslängd, vilket ansedda tillverkare kan tillhandahålla. 

De tuffa förhållanden som belysningsmaster utsätts för på byggen och i gruvdrift gör hållbarheten till en viktig fråga. En av de mindre kända fördelarna med LED-belysning är att den är mindre känslig för temperaturvariationer än många av dess föregångare. Exempelvis påverkar inte varma och fuktiga förhållanden driften av LED-lampor på samma sätt som de kan påverka en halogenarmatur i metall. På samma sätt kan LED-lampor fungera felfritt även vid låga temperaturer.

LED light tower

Slutliga tankar

LED-belysning har blivit vanligt förekommande i hem och kontor och sprids nu till byggarbetsplatser, gruvor och evenemang över hela världen.

Genom att finjustera tekniken har ledande tillverkare gjort LED-belysningen mer mångsidig, tillgänglig och effektiv för många olika tillämpningar. Tyvärr har LED-revolutionen tagit med sig en mängd aktörer av låg kvalitet på marknaden som i praktiken inte levererar vad de lovar att prestera. Med tanke på dessa omständigheter är det ingen överraskning att en viss förvirring har uppstått bland köparna.

Den viktigaste rekommendationen är att leta efter välrenommerade tillverkare som har investerat i att förfina och förbättra alla aspekter av LED-tekniken för att kunna ge kunderna beprövade och testade lösningar.

Felix Gomez

Felix Gomez

Product Marketing Manager – belysningsmaster