Stäng

Atlas Copco energilager ZBP 45 hjälpte byggföretaget att minska sin dieselförbrukning med 90 %.

20 dec 2023

Kraven på hållbara byggarbetsplatser ökar i takt med samhällets snabba omställning för att minska klimatpåverkan och bekämpa den globala uppvärmningen. Inom bygg- och anläggningsbranschen är en central utmaning att övergå från den omfattande och traditionella flottan av dieseldrivna maskiner till motorer som drivs av el eller andra hybridlösningar. Se hur företaget Multibygg Sydost AB har tacklat denna utmaning i ett projekt där de initialt även stod inför bristen av elnät på plats.

ZenergiZeZBP45Multibygg

När Multibygg Sydost AB fick uppdraget att bygga upp en industriell biogasanläggning i skogarna utanför Mönsterås, fanns det ingen ström framdragen till byggarbetsplatsen. I sin strävan att minska sina lokala utsläpp valde företaget en ny innovativ hybridlösning som bidrog till att minska deras dieselförbrukning med hela 90 %.

 

"Att minska dieselförbrukningen med hela 90 % är extra kul, eftersom den största utmaningen här är att det inte fanns någon ström framdragen till arbetsplatsen," säger Anton Linde, projektledare på Multibygg Sydost AB.

 

Istället för att välja en dieselgenerator för att producera ström valde företaget att använda Atlas Copco energilager ZBP 45 som främsta energikälla. På så sätt nyttjas enbart QES 40 dieselgeneratorn när batteriet i energilagret behöver laddas. När energilagret är fulladdat tar den över strömförsörjningen igen och generatorn stängs automatiskt av. Därigenom förser den här hybridlösningen ström till byggkran, svetsar, avvattningspumpar samt byggbodar på ett effektivt och pålitligt sätt. Förutom minskad klimatpåverkan och lägre driftskostnad bidrar den nya lösningen även med att klara temporär strömbelastning på ett effektivare sätt. Energilagret ZBP 45 jämnar ut belastningstopparna och säkerställer att arbetet kan pågå utan störningar. På så vis slipper projektet investera i en överdimensionerad dieselgenerator som inte mår bra av att köras på alltför låg belastning.

Med den nya hybridlösningen kunde vi skala ner storleken på generatorn. På så vis har vi gjort stora kostnadsbesparingar på diesel i det här projektet, vilket har minskat vår miljöpåverkan avsevärt. Det är viktig del i arbetet för att reducera vårt totala klimatavtryck.

Anton Linde, projektledare Multibygg Sydost AB

Hybridlösningen bidrar till lägre driftskostnad och mindre utsläpp
Genom övergången till energilager ZBP 45 har Multibygg Sydost AB lyckats skära ned sin dieselförbrukning från 200 till omkring 40 liter per dag. Det är en tydlig minskning av bränslekostnaden och  företaget har i och med det sparat nästan en halv miljon svenska kronor. Samtidigt har de minskat sina koldioxidutsläpp med omkring 60 000 kg. Siffror som är glädjande för både klimatet och företaget.

 

Sammanfattningsvis har Multibygg Sydost AB tillsammans med maskiner från Atlas Copco visat att innovativa lösningar kan göra betydande framsteg mot att skapa mer hållbara arbetsplatser inom bygg- och anläggningsindustrin. Kombinationen av energilagringsystem och generator, är ett tydligt exempel på hur teknik och innovation kan användas för att främja både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

 

Företag: Multibygg Sydost AB

Antal anställda: Startade 2004 som ett enmansbolag och har idag ca 150 anställda.

Distributör av Atlas Copco energilager och generator: SMT Sweden

2023 Energilagringssystem Kundberättelse Energilagringssystem Nyheter och evenemang Kundberättelse Kunders framgångsberättelser 2023 Generatorer och energilagring