Stäng

Atlas Copcos dränkbara WEDA-pumpar möjliggör viktig drift i underjordisk svensk gruva

Uppleva flödet

10 maj 2023

Zinkgruvan en av de äldsta underjordsgruvorna i Sverige och har varit i kontinuerlig drift sedan 1857. Den ligger nära Askersund, i ett område som är känt för sin gruvtradition, 25 mil sydväst om Stockholm och förvärvades 2004 av det kanadensiska företaget Lundin Mining Corporation. Zinkgruvan består av en välorganiserad underjordisk struktur av tunnlar och en bearbetningsanläggning som producerar zink-, bly- och kopparkoncentrat. För att garantera effektiv och säker utsugning av malmen presterar Atlas Copcos dränkbara WEDA-pumpar under extrema förhållanden för att undvika översvämning.

Gruvdriften pågår året runt, dygnet runt och sju dagar i veckan, vilket innebär tre olika skift under en arbetsdag för dess 460 anställda. Ett driftstopp på platsen skulle ha en betydande inverkan på den totala effektiviteten, vilket leder till betydande kostnader för företaget. Länspumpar som arbetar under jord spelar därför en avgörande roll för att säkerställa korrekt utveckling av extraheringen och för att uppfylla produktivitetsmålen. Zinkgruvan Mining har valt Atlas Copcos WEDA D-serie med elektriska dränkbara pumpar för att utföra några av de mest krävande avvattningsåtgärderna.

 

Jan-Erik Mogren, som har arbetat på Zinkgruvan Mining i över 40 år och har varit ansvarig för länspumpar för de senaste tio, förklarar: Vi har olika modeller av WEDA D-serien som arbetar under jord, upp till 1 400 meter djupt, eftersom pumparna har visat sig vara mycket tillförlitliga när det gäller att hantera både rent och smutsigt vatten med små fasta föremål och partiklar. I tuffa tillämpningar, som är vanliga inom gruvsektorn, kan dessa flytande fasta ämnen orsaka omfattande nötning och slitage på pumpens inre delar. Mogren fortsätter med att säga att WEDA-pumparna visar god effektivitet över tid, vilket är av största vikt för att säkerställa smidig drift i den svenska gruvan.

 

”Det gläder oss att höra att våra användare värdesätter den ansträngning vi lägger ned på att göra pumparna mer tillförlitliga och hållbara”, säger Bart Duijvelaar, Product Marketing Manager för dränkbara pumpar på Atlas Copco. ”När vi lägger till nya funktioner, till exempel den patenterade Wear Deflector-tekniken, får vi inte förlora sikte på vad som gör dessa pumpar manövrerbara och praktiska på arbetsplatsen. Dessutom förenklar pumpreglagen och skydden, som är inbyggda istället för i en separat kontrollpanel, transport och hantering och förhindrar onödig manipulering av motorskyddet.”

Servicetekniker med Atlas Copco WEDA dränkbar pump för gruvtillämpningar

Servicetekniker som installerar Atlas Copco WEDA dränkbar pump i Zinkgruvan Mining

Underjordisk avvattning

Dränkbar Atlas Copco WEDA-pump i drift på plats i gruvan

WEDA dränkbar pump som används i Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan Mining utvinner malm från flera underjordiska malmkroppar och alla utvinningsaktiviteter äger rum mellan 350 och 1 400 meter under markytan. Huvudnivån, där kontor, verkstäder och matsalar finns, finns på 800 meters djup. Arbetsstyrkan har tillgång till de olika nivåerna via hiss, som kopplar samman underjordsarbeten med marknivån. Det finns också ett rampsystem som ger kompletterande tillgång för fordon. I den här labyrinten av tunnlar finns det flera Atlas Copco WEDA D-pumpar som arbetar i en mängd olika situationer.

Vatten pumpas ned i gruvan för användning vid borrning och för dammkontroll under utvinningsprocesserna. Grundvattnet läcker genom väggarna och samlas upp och pumpas till uppsamlingsdammar. För att kontrollera vattennivån och undvika översvämning har Zinkgruvan Mining olika WEDA D-modeller - D10, D40, D50 och D60 - som används beroende på dammens volym.

När Jan-Erik Mogren tillfrågas om avvattningsarbeten under jord säger han: ”Det är viktigt att pumparna är lätta att arbeta med och lätta att underhålla och att de har bibehållit prestanda över tid, så att aktiviteten under jord flyter på bra och säkert.” Hos Zinkgruvan Mining går produktivitet och människors välbefinnande hand i hand. ”WEDA-pumparna är kontinuerligt effektiva, även i tuffa tillämpningar och de är mycket lätta. Det innebär bättre ergonomi för våra medarbetare som hanterar pumparna, vilket är något vi värdesätter mycket”, avslutar övervakaren för länspumpar.

WEDA-pumpar tillhandahåller ett mycket bra flöde i förhållande till deras låga vikt- och effektförhållande. Det här är en av de funktioner våra kunder uppskattar mest. För vissa tillämpningar är det viktigt att pumparna är enkla att transportera och använda. Det är en av de främsta skälen till att WEDA D-sortimentet valdes tillsammans med vår support på plats.

Johan Magnusson , Försäljningsingenjör på Atlas Copco Nordic Region

Vatten är nyckeln i utvinningsprocessen

Atlas Copco WEDA dränkbara pumpar vid Enemossens avfallsanläggning

Atlas Copco WEDA dränkbara pumpar vid Enemossens avfallsanläggning

Vatten spelar en viktig roll vid gruvdrift och utvinning av malm, koppar- och zink-blymalm, och de efterföljande behandlingsprocesserna. Den brutna malmen krossas och mals i en autogen slipkrets. Ett bulkkoncentrat produceras först av malmen innan det separeras i en flytprocess som inbegriper vatten. Skummet som innehåller mineralet samlas upp och vattnet förs sedan bort genom filter och återförs till processen. Det som finns kvar är tre olika finkorniga koncentrat - zink, bly och koppar. Avfallet pumpas cirka fyra kilometer till en särskild uppdämning från vilken vatten returneras för återanvändning.

På Zinkgruvan Minings avfallslageranläggning (TSF) Enemossen finns det ett område med sediment på ytan med vatten som har använts i anrikningsprocessen, även om det mesta av det vatten som är används i processen pumpas tillbaka in eller ut. På grund av det konstanta flödet av vatten och sand till Enemossen installerades WEDA D100 med en flytande flotte för att hantera vattennivån för den stora vattenvolymen. Den här modellen har nyligen uppgraderats för förbättrad prestanda och lägre strömförbrukning i tillämpningar där pumpen måste hantera sandigt vatten.

Driften på Zinkgruvan Mining stöds av utmärkt logistik där det återigen är viktigt med vatten. Förutom den närliggande motorvägen som kopplar samman gruvan med Stockholm och Oslo ger Vänern, Sveriges största sjö, tillgång till båtfrakt via en serie inlandskanaler och Göteborgs hamn.

Utmaningen antas

Atlas Copco och Zinkgruvan Mining har samarbetat för att hantera gruvbranschens allt mer komplexa avvattningsverksamhet. WEDA D-pumpar har visat sig vara robusta och tillförlitliga i tuffa miljöer som tunneldrivning, anläggning och gruvdrift.

Det är aldrig en enda faktor som avgör framgång. Bra pumpar måste matchas med kunniga människor. Vi är mycket imponerade av Zinkgruvan Mining och dess expertis. Med vårt stöd kunde de leverera en hållbar lösning för sina avvattningsbehov. Vår övertygelse om att möjlighet till service och reparation ska vara inbyggd i pumpen förstärks av våra kunder som uppmärksammar våra produkter av exakt den anledningen.

Bart Duijvelaar , Product Marketing Manager för dränkbara pumpar på Atlas Copco

Vill du veta mer om våra dränkbara WEDA-pumpar?

contact icon