Stäng

Atlas Copcos dränkbara WEDA-pumpar garanterar livskraftig drift i ett dagbrott för guldutvinning i Filippinerna

Uppleva flödet

10 apr 2023

Power Systems Incorporated (PSI) Deutz Division är Atlas Copcos exklusiva distributör för de dränkbara elektriska WEDA-pumparna i Filippinerna. Och de har levererat två enheter av den nyligen lanserade WEDA D95 och sex WEDA D50N-enheter till en stor aktör inom den nationella gruvindustrin. De här robusta och tillförlitliga pumparna avleder grund- och dagvatten i ett dagbrott för guldutvinning i Surigao del Norte, i öprovinsen Caraga i Filippinerna. 

I sin mångåriga relation med Power Systems Incorporated är det internationella gruvföretaget en guldproducent med relevant fokus på miljön och socialt ansvar. Deras anläggning i Filippinerna utgörs av ett stort dagbrott för guldutvinning och en bearbetningsanläggning som möjliggör effektiv extraktion av malmen. Men då de är belägna i en av Sydostasiens regnrikaste arkipelager, är den extrema nederbörden en stor utmaning för gruvdriften. Och det gör att en effektiv länspumpning blir helt avgörande för att säkra produktionen med en kontinuerligt hållbar ekonomisk påverkan.

Kraftig nederbörd stoppar gruvdriften

Den dränkbara WEDA D95-pumpen arbetar i ett dagbrott för guldutvinning i Filippinerna

Den dränkbara WEDA D95-pumpen arbetar i ett dagbrott för guldutvinning i Filippinerna

Surigao del Norte ligger nästan 262 meter över havet och har ett tropiskt regnskogsklimat. Med en genomsnittlig årstemperatur på cirka 28 °C, vilket är något högre än det filippinska genomsnittet, är den här regionen ett tropiskt paradis. Surigao del Norte är också känt för de kraftiga nederbörden med närmare 212 regndagar per år som ger totalt uppemot 3 000 millimeter.

 

Särskilt under regntiden från juni till november kan klimatförhållandena bromsa många aktiviteter vilket påverkar produktionen negativt. För att bibehålla ett säkert och löpande ekonomiskt resultat är det därför av avgörande betydelse att yt- och grundvatten kontinuerligt samlas in och pumpas ur dagbrottet. Om det inte kontrolleras kan överskottsvatten ansamlas i dagbrottet vilket leder till säkerhetsrisker som översvämning, sluttningsinstabilitet och stenras. Vattnet kan även förorena det omgivande ekosystemet och orsaka allvarliga miljöskador. För att undvika detta använder gruvföretag olika strategier för vattenhantering som till exempel att anlägga uppsamlingsbassänger, avledningsdiken och pumpstationer som fångar upp och omdirigerar vattnet från gruvområdet.

WEDA D95 är redo för utmaningen

Atlas Copco dränkbara elektriska länspump WEDA D95

Atlas Copco dränkbara elektriska länspump WEDA D95

Flera elektriska dränkbara WEDA D95-pumpar har utfört den avgörande uppgiften med länspumpning i guldgruvan. Dessa pumpar är konstruerade för krävande och tuffa tillämpningar och kan leverera prestanda hållbart även under extrema förhållanden. WEDA:s avancerade teknik är särskilt konstruerad för minskat slitage och för att leverera prestanda konsekvent under en förlängd livslängd. Pumpen har en slitstark impeller i kromlegerat stål med fasta omriktande extrablad vilket bidrar till dess exceptionella prestanda. Med sin höga slitstyrka har de effektivt använts för pumpning av avledning av grund- och ytvatten innan det når gruvbrottet. Genom att använda nästa generations pumpar kan gruvföretaget kontinuerligt fortsätta med en säker och organiserad malmutvinning.

 

Enligt Alfredo Salvador, försäljningschef på PSI, är ”Wear Deflector Technology en enastående egenskap hos WEDA D95. Pumpens livslängd förlängs tack vare den innovativa hydrauliken som kan justeras för att kompensera för slitage. Den här funktionen var avgörande vid vårt val av WEDA D95 för den här utmaningen”.

Eftermarknadssupport i regionen

Utifrån det tillvägagångssätt som slutkunden valde för den här länspumpningsuppgiften spelade de tekniska fördelarna – pumpens hydrauliska prestanda, reparerbara mekaniska tätning, motorkylningskapaciteten och den förbättrade korrosionsbeständigheten – en viktig roll vid valet av utrustning. Men produkttillgänglighet och eftermarknadssupport var ännu viktigare.

– Att den erforderliga driftspunkten uppfylls i kombination med produkttillgänglighet och efterföljande support har varit de viktigaste faktorerna i beslutet, säger Duncan Price, Business Development Manager för länspumpar på Atlas Copco. ”Power Systems Incorporated finns på plats i regionen och deras utmärkta tekniska support och eftermarknadssupport som vår partner, har säkerställt en framgångsrik installation som ger slutkunden en tillförlitlig produktion.”

Tack vare produkternas lagertillgänglighet, den tekniska expertisen och den engagerade inställningen hos vår nationella, exklusiva distributör, Power Systems Inc. tvekade inte kunden inför att testa den oprövade WEDA D95H, en serie som ingen i gruvindustrin hört talas om innan 2022. Det understryker de stora fördelarna med att samarbeta med ett väl respekterat och professionellt företag som kan tillhandahålla den nivå av expertis och det stöd som gruvindustrin kräver när det gäller den oundvikliga länspumpningsuppgiften.

Duncan Price , Business Development Manager för länspumpar på Atlas Copco

Vill du veta mer om våra dränkbara WEDA-pumpar?

contact icon