Stäng

Atlas Copcos energilagringssystem ZBC optimerar användningen av förnybar energi på Antwerp Euroterminal

Upplev energin

28 aug 2023

Antwerp Euroterminal (AET), Europas största terminal för universalbruk, ställer om hela sin energianvändning. Platsen är den belgiska hamnen Antwerp-Bruges, som är världens största roll-on/roll-off-hamn (RoRo), och AET är specialister på olika typer av last och processer, som breakbulk, containrar, projektlast, tunga lyft, fordon och andra RoRo-enheter. För att kunna arbeta mer hållbart granskar terminalen hela sin infrastruktur kring strömförsörjning och energianvändning.

En viktig del av energiomställningen är fyra energilagringssystem av typen ZBC 250-500 från Atlas Copco. De innovativa, batteribaserade ZBC-enheterna används till att lagra och leverera förnybar energi för att optimera den lokala energiförbrukningen och driva tusentals fordon. 

Pionjärer inom omställningen av hamnars strömförsörjning

I takt med att samhället blir allt mer miljömedvetet och myndigheter över hela världen lovar att minska sin miljöpåverkan så måste även hamnar drivas mer hållbart och minska sina koldioxidutsläpp. Antwerp-Bruges strävar efter att nå netto noll utsläpp senast 2050 och bli världens mest hållbara hamn. 

Förvaringsanläggningar för fordon på Antwerp Euroterminal

Förvaringsanläggningar för fordon på Antwerp Euroterminal

Hamnen släpper ut ungefär 17 miljoner ton CO2 per år, vilket är cirka 10 % av Belgiens totala CO2-utsläpp. I ett försök att minska de här utsläppen och bli koldioxidneutrala vänder de sig till förnybar energi och innovativ teknik, och att samordna PIONEERS, som ingår i Green Deal of Horizon 2020.

 

PIONEERS är en internationell organisation med 46 partner, bland annat Antwerp Euroterminal, som samarbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från hamnar. Terminalen har redan installerat tre vindkraftverk som kan generera 10,6 MW och monterat solpaneler som genererar ytterligare 2 MW förnybar energi. För att se till att den el som genereras från de förnybara energikällorna kan användas flexibelt, där och när den behövs och oavsett om det blåser eller är soligt, så har terminalen utvecklat en strategi för energilagring.

Strömförsörjningen ställs om framför våra ögon. Tidigare var vi väldigt nätberoende, så vi behövde en innovativ lösning där vi kunde lagra el från förnybara energikällor och göra verksamheten mer oberoende av elnätet. Energilagringssystem passar perfekt eftersom de optimerar energianvändningen, minskar utsläppen och hjälper oss att uppfylla Green Deal-målen som ingår i PIONEERS-projektet.

James Deignan , Terminalchef på Antwerp Euroterminal

Med en tillförlitlig energilagringslösning kan terminalen hantera olika energikällor effektivt genom att integrera användningen av förnybara energikällor och begränsa den effekt som hämtas från elnätet, vilket kan innebära betydande besparingar för slutanvändaren.

Världens största fordonshamn

Antwerp-Bruges är världens största fordonshamn där enormt mycket RoRo-frakt exporteras och importeras, bland annat elfordon. 2021 hanterade hamnen 2,2 miljoner bilar, och den har en kapacitet på 365 000 parkerade enheter. När den nya fordonslasten anländer till hamnen lastas de av och skickas till specialiserade center i hamnen där tester och inspektioner utförs innan de levereras vidare.

Fyra ZBC-energilagringssystem från Atlas Copco installerade på Antwerp Euroterminal

De fyra ZBC 250-500-energilagringssystemen från Atlas Copco installerade på Antwerp Euroterminal

James fortsätter, ”För närvarande har vi cirka 50 000 bilar på kajen och fler än 1 000 lastbilsbesök varje dag, och frakten anländer via tåg, väg och vatten. Vi ville ha ett tillförlitligt energilagringssystem för att driftsätta de här fordonen så att vi kan kontrollera deras elektronik och ladda batterierna innan de når marknaden.”

 

Antwerp Euroterminal kontaktade Air Plus för att få hjälp, de behövde en flexibel, tillförlitlig och hållbar energilagringslösning. ”Antwerp Euroterminal letade efter en mångsidig lösning för att öka energieffektiviteten. Det var ett utmanande projekt med höga energibehov, och terminalen ville ha en mobil lösning för att integrera energitillförseln från olika källor”, säger Mark Adams, Sales & Marketing Director på Air Plus.

En skräddarsydd lösning med litiumjonbatterier

Energilagringssystemen behövde kunna lagra energi från både de olika förnybara källorna och elnätet, och sedan leverera den efter behov för att säkerställa funktionen hos batterierna och elsystemen i tusentals fordon.

Vi kontaktades av vår partner Air Plus och som gav oss i uppdrag att gå tillbaka till ritbordet och hitta ett sätt att ansluta solpaneler och vindkraftverk till våra batterier, att lagra den förnybara energin och använda den på anläggningen. När det behövs ström får ZBC-energilagringssystemet instruktioner för att börja ladda ur och leverera energin. Det kan användas till att ladda och driftsätta fordon, men också i andra tillämpningar på terminalen.

Pieter Willems , Business Line Manager på Atlas Copco
Installation med ZBC-energilagringssystem och Z Charger

Installation med ZBC-energilagringssystem och Z Charger

Tack vare litiumjonbatterierna med hög energitäthet gör ZBC-energilagringssystemen att Antwerp Euroterminal kan minimera verksamhetens miljöpåverkan. Genom att lagra vind- och solenergi gör enheterna inte bara energianvändningen effektiv, utan de minskar även den totala förbrukningen av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen.

 

Varje system har en lagringskapacitet på 537 kWh och det finns fyra system på plats. Den totala lagringskapaciteten är alltså 2,15 MWh, vilket är den genomsnittliga dygnsförbrukningen för 232 hushåll.

 

”Atlas Copcos ZBC-energilagringssystem är modulära och mobila. De kan flyttas runt för att integreras i olika lösningar, med olika energikällor. Eftersom terminalen vill ställa om hela infrastrukturen för sin strömförsörjning var den här flexibiliteten särskilt viktig”, fortsätter Mark.

Atlas Copco-tekniker som använder Z Charger

Atlas Copco-tekniker som använder Z Charger

Atlas Copcos nya energihanteringssystem, ECO ControllerTM,, levererar den lagrade energin när den behövs, optimerar distributionen och ser till att det alltid finns tillräckligt med uteffekt. Med ECO ControllerTM som lösningens hjärna kan du undvika efterfrågetoppar i elnätet, plana ut belastningslastprofilen, hantera låga belastningskrav och effektivt hantera perioder när energibehovet är som störst.

 

Dessutom har Atlas Copco nyligen lanserat en egen snabbladdare, Z Charger. Den här innovativa lösningen ökar laddningshastigheten genom att öka spänningen så att batteridrivna elfordon och maskiner kan laddas snabbare. Z Charger har en nominell effekt på 160 kW och kan leverera 7 gånger snabbare än en vanlig väggbox, och 42 gånger snabbare än en vanlig väggladdare.

Energilagringssystem i kampen för nätoberoende

Initialt var ZBC-energilagringssystemen specificerade för användning med fordon, och sedan installationen har Antwerp Euroterminal kunnat driftsätta och ladda dem effektivt och efter behov. Terminalen har dock sett fler fördelar med systemen efter hand, och de har stor inverkan på terminalens energiomställning. Den innovativa lösningen har blivit en viktig komponent i terminalens syn på sin energiförbrukning, som nu kan minska koldioxidutsläppen och uppnå sina mål inom ramen för PIONEERS-projektet.

Atlas Copcos ZBC-energilagringssystem och Z Charger

Energilagringssystemen klarar mycket mer än att bara testa och förbereda bilar. Det är bara första steget när det gäller att göra hamnens verksamhet och aktiviteter mer energieffektiva. Vi har gjort de här energilagringssystemen till en del av vår bredare strömförsörjning för att bli en mer hållbar verksamhet. Vi är bara i början av vår batteriresa, och tror att den kan bli väldigt framgångsrik.

James Deignan , Terminalchef på Antwerp Euroterminal

Energilagringssystem kommer att spela stor roll i världens framtida försörjning via förnybar energi, och göra att alla företag och allmännyttiga verksamheter kan ställa om sin energianvändning för att göra verksamheten mer effektiv och hållbar. Alla kommer att kunna uppfylla sina energibehov mer flexibelt genom att energin är tillgänglig vid rätt tidpunkt och på rätt plats. 

Vill du veta mer om vårt sortiment av energilagringssystem?

contact icon