Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Smidig och lätt Utility-kompressor från Atlas Copco integreras i väghållningsfordon

F.L. Gaspar (Sinalização e Equipamentos Rodoviários) i Portugal vände sig till Atlas Copco när de behövde en kompressor för sina väghållningsfordon. Deras huvudsakliga krav var prestanda och ett litet format för enkel integrering. Eftersom dessa fordon kör 20 000 kilometer per år, var vikt också av betydelse. Atlas Copcos nya sortiment för nyttofordon var perfekt.

Kontakta oss

Vårt tidigare väghållningsfordon hade en XAS 47 utan underrede. Även om den fortfarande fungerade, var vi intresserade av den senaste kompressortekniken för vårt nya fordon. Ett litet format och låg vikt var avgörande för oss eftersom kompressorn är integrerad i ett väghållningsfordon som också innehåller operatörer och annan utrustning. Å andra sidan behövde vi också en ökning av tryck och flöde.

Mr. Nuno Figueiredo , Ansvarig för utrustning vid F.L. Gaspar

Utformad för integrering på fordon

Atlas Copco föreslog U 110 Utility-kompressorer, som ger en fri lufttillförsel på 2,8 m³/min vid 10,5 bar tryck vid en vikt på under 500 kg. Atlas Copco har utformat Utility-sortimentet för integration i nyttofordon. Ett litet format är naturligtvis en viktig designfunktion. Och eftersom dessa kompressorer alltid ute på vägarna (istället för att bara bogseras vid behov) är vikten också avgörande. Jämfört med Gaspars föregående XAS 47 är Utility U 110 82 kg lättare. Eftersom Gaspars fordon kör 20 000 kilometer om året är alla viktbesparingar välkomna och har en omedelbar och betydande inverkan på den totala ägandekostnaden.


Ett annat krav för nyttofordon är drift och underhåll av kompressorerna från en enda sida. Dessutom gör serviceintervallet på 1 500 timmar det enkelt att äga en kompressor från Atlas Copco.


Vårt nya Utility-sortiment var den perfekta lösningen för F.L. Gaspar. Det utformades för små format och låg vikt för att integreras i nyttofordon. Jämfört med föregående XAS 47 är vikten även 15 % lägre. Föreställ dig bränslebesparingarna då detta är integrerat i ett väghållningsfordon som ständigt är på ute på vägen!

Pedro Ferreira , Försäljningsingenjör på Atlas Copco

Kundberättelse Mobila kompressorer