Stäng

Så här kan kompressorer förhindra brand under skörd

Merredin, 20 mil utanför Perth i västra Australien ligger mitt i Australiens ”vetebälte”. Två bröder som äger en större vete- och fårfarm behövde tryckluft för att rengöra sina jordbruksmaskiner. Atlas Copcos återförsäljare Atlas CEA ansåg att en U190-PACE Utility-kompressor passade bäst.

Australiens vetebälte utsätts för ett extremt hett och torrt väder under sommaren och lätta vinterregn. Representanten från Atlas CEA åkte dit för att observera jordbruksarbetet och la märke till att det främsta syftet med kompressorn var att blåsa ren skördeutrustning som traktorer, skärbord och balpressar. Rengöring är väldigt viktigt för att förebygga att finpartiklar och strån ansamlas runt de rörliga delarna i maskinerna. I kombination med extrema temperaturer under de varmare månaderna kan de här ansamlingarna av finpartiklar resultera i en allvarlig brandrisk.

Så här kan kompressorer inom jordbruket bidra till säkerheten

U190 PACE-kompressor med skördetröska

U190 PACE ser liten ut bredvid en stor skördarlastbil

Det är mycket vanligt att bränder uppstår under skörd. En brand kan starta antingen bland grödorna nära det område som skördas eller inuti själva maskinen – ofta när den är i drift. Det här kan inte bara leda till fysiska skador utan även driftstopp då ersättningsutrustning måste hittas mitt under säsongen, vilket kan vara tidsödande och dyrt. Båda bröderna betonar vikten av förebyggande maskinunderhåll för att inte bara hålla deras värdefulla utrustning i gott skick utan även säkerställa deras och gårdens säkerhet.

En Utility-kompressor passar alltid in

U190-PACE bredvid en pickup

U190-PACE är lätt att integrera i eller på en lastbil. Eftersom alla servicepunkter sitter på samma sida kan du stoppa undan kompressorn i ett hörn av lastbilen.

Atlas CEA ansåg att U190 PACE-kompressorn passade bäst för uppdraget. Även om den här ”Utility-kompressorn” inte har hjul gör de integrerade funktionerna den till en mycket mobil kompressor som är lätt att flytta. Lätt, tålig och kompakt, en Utility-kompressor kan servas på mindre än en timme. U190 PACE-kompressorn har även PACE-teknik som gör att användaren kan justera trycket i enheten. Tack vare den här tekniken kan en kompressor användas för olika tillämpningar på och runt gården.

Utility-luftprodukter
Utility-luftkompressor
Utility-luftprodukter
PACE-teknik
PACE-teknik för kompressorer
PACE-teknik

Så här kan kompressorer förhindra brand under skörd

explainer icon