Stäng

Optimera uthyrningsparken

All information du behöver för att välja den bästa mobila kompressorn för uthyrningsändamål, hur underhåll ska hanteras, hur anslutningsmöjligheter kan förbättra hanteringen av maskinparken, m.m.

Krav på mobila luftkompressorer i uthyrningsparker

Uthyrningsparken måste ge intäkter och vinst, inte extra bekymmer och kostnader. Ta reda på vilka funktioner som påverkar avkastningen på investeringen för kompressorer i uthyrningsparken. Det gör att du kan ställa rätt frågor när du väljer en ny kompressor till din maskinpark.

Din verksamhet

Avkastningen på investeringen för uthyrningsparken baseras på utnyttjandegrad

Utnyttjandegraden är till vilken grad som din utrustning hyrs ut och inte finns på lager i dina depåer. Oavsett hur stor maskinparken är ökar en högre utnyttjandegrad intäkterna och sänker avkastningen på investeringstiden.

När du bygger upp uthyrningsparken är det bästa stället att börja den lokala marknaden. Vet du vilka dina kunder är? Vilka är deras behov?

Dina kunder – och deras behov – kan variera ganska mycket. En dag behöver de en kompressor för att driva handhållna verktyg. Veckan efter borrar de fundament.

Varför hyr de? Om de bara behöver tryckluft då och då, föredrar de att hyra istället för att investera i egna tillgångar. Om lokala bestämmelser ändras regelbundet, kanske de också föredrar att inte investera.

Håll din hyrkompressor i perfekt skick

Utrustning som inte fungerar sänker din utnyttjandegrad.
Minimera stilleståndstiden
All utrustning behöver service, men några tips kan minimera stilleståndstiden:
  • långa serviceintervall
  • kompressorer som kan servas enkelt, snabbt och utan behov av specialverktyg: kan du enkelt komma åt alla servicepunkter, är relevant dokumentation tillgänglig, är det enkelt att underhålla kompressorn ...
  • enkelt att beställa reservdelssatser som behövs
De senaste åren förbättrar även anslutningsmöjligheter drifttiden.  
  • Kan du spåra utrustningens plats och status?

Effekten av en uthyrningspark när den inte hyrs: platsen den tar

När dina tillgångar inte är uthyrda förbrukar de ytterligare en värdefull tillgång: tillgängligt utrymme.

  • Du vill välja den mest kompakta kompressorn med högsta effekt.  
  • Vissa kompressormodeller kan till och med staplas upp till 3 nivåer.
  • Begränsad höjd och vikt gör att kompressorerna även kan förvaras i ställ.

Dessa funktioner begränsar de extra kostnaderna när dina tillgångar inte hyrs ut.

Vad är en bra utnyttjandegrad för uthyrningsparken?

Det beror på din verksamhets plats och storlek. En utnyttjandegrad på 100 % innebär att du har en perfekt balans mellan din maskinpark och dina kunders behov. Å andra sidan blir det svårare att öka kundbasen. Den perfekta utnyttjandegraden minimerar dina outhyrda tillgångar samtidigt som du fortfarande kan leverera efter lokal efterfrågan.

Avyttring

Om du erbjuder den senaste tekniken till dina hyrkunder behöver du inte bara lägga till kompressorer i din maskinpark. Under inköpsprocessen kan du kontrollera andrahandsvärdet på andrahandsmarknaden eller ännu bättre; be kompressortillverkaren köpa tillbaka din gamla utrustning. Du får den bästa uthyrningsparken för kompressorer till lägsta möjliga investering.

Vad tycker dina kunder om din maskinpark?

Felaktig användning av kompressorer kan skada dem eller till och med leda till farliga situationer. Den bästa hyrkompressorn är enkel att använda, även för outbildade operatörer. Se till att snabbstartsprocedurer är lätta att hitta på utrustningen och att de är tydliga.

Dina kunders upplevelse återspeglar direkt ditt varumärke:

  • är kompressorn enkel att använda?
  • är kompressorn enkel att transportera och manövrera på plats?

Morgondagens utnyttjandegrad baseras på dagens erfarenhet.

 

Sätt dig själv in i dina kunders ställe och upptäck vad som ger värde.

Optimera uthyrningsparken

explainer icon