Stäng

Den senaste belysningsmasten från Atlas Copco Power and Flow utnyttjar solstrålar som energikälla med tyst och ren drift för många tillämpningar.  

Belysningsmaster 360°-verktyg Verktygssats

1. Utdragbara solpaneler

HiLight S2+ utnyttjar solstrålning som energikälla, med tyst och ren drift. Belysningsmasten utnyttjar solstrålning som energikälla, med tyst och ren drift. Belysningsmasten är robust, enkel att transportera och levereras klar för användning. Lamporna kan enkelt manövreras på plats och solpanelerna konfigureras; de dras enkelt ut från kåpan och deras läge kan anpassas optimalt efter solens läge för maximalt tillvaratagande av solenergin. Batterierna kan laddas upp med solenergi på åtta timmar

2. Dimbara LED-lampor

HiLight S2+ är nästa generations belysningssystem med 4 x 90 W LED-strålkastare som ger 2 000 m2 ljustäckning. Lamporna har en dimningsfunktion som förhindrar att ljus och energi går till spillo i onödan, vilket ökar autonomin ytterligare. 

3. Extern elkontakt

Den nya solenergidrivna belysningsmasten erbjuder autonom drift där den tillvaratagna solenergin överstiger energibehovet, och den ger ljus året runt. I fall där energibehovet överstiger den tillvaratagna solenergin, exempelvis under vintermånaderna, kan masten även laddas med Atlas Copcos ZenergiZe-energilagringssystem eller via ett externt elnät, vilket innebär en fullständigt klimat- och miljöanpassad lösning. Batterierna kan laddas med en extern strömkälla på bara tre timmar. 

4. Extern kontrollpanel

Luckan till kontrollpanelen sitter på utsidan vilket är en stor fördel för användare eftersom kåpan inte behöver öppnas för att ställa in start/stopp och olika parametrar ​​Kontrollpanelen innehåller en avancerad styrenhet med automatisk start- och stoppfunktion, fotocell och timer.

5. Uppfällbar kåpa

Belysningsmasten HiLight S2+ har även konstruerats med minsta möjliga behov av underhåll och service för att minska stilleståndstiden. Masten erbjuder hög effektivitet i kombination med låg servicekostnad, så att kunder kan spara in på driftskostnaderna och få snabb avkastning på investeringen.