Stäng

TwinPower® i ett grönt paket

Evenemangstid: 15 min.

Därför bör du titta på det här evenemanget

  • Den unika TwinPower-tekniken utnyttjar två mindre motorer som är placerade i en container, i stället för en stor motor, vilket minskar den totala ägandekostnaden.
  • När QAC 1350 används med variabel belastning förbrukar den upp till 40 procent mindre bränsle än lösningar med en stor motor på grund av färre mekaniska förluster. 
  • QAC 1350 TwinPower-generatorn uppfyller det europeiska regelverket för steg V, och den gör att verksamheter kan drivas på ett miljövänligt sätt där utsläppen av kväveoxid (NOx) kan minskas med 80 procent.

TwinPower® i ett grönt paket

explainer icon