Stäng

Air-Oil för bergborrmaskiner

Halvsyntetiskt smörjmedel för handhållna pneumatiska bergborrmaskiner

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Hög filmstyrka som klarar tung belastning och skyddar komponenter

Fungerar i temperaturintervallet -25 till +108 °C/-13 till +226 ºF

Lättnedbrytbart enligt OECD301B

Beskrivning

Alla tryckluftsverktyg behöver lite olja i luftledningen för att smörja de inre rörliga delarna, minska slitaget mellan dem, kyla ner dem och minska friktionen. Rotationsenheter (i bergborrmaskiner) utan olja går snabbt sönder. Air-Oil för bergborrmaskiner är ett halvsyntetiskt smörjmedel som ökar maskinens tillförlitlighet och livslängd genom att erbjuda överlägset skydd mot slitage och korrosion. Oljan är särskilt utvecklad för Atlas Copco BBC, BBD och RH pneumatiska bergborrmaskiner och är även lämplig för AY pneumatiska stavvibratorer med en smörjapparat för luftledningen.

Prestanda

  Metod Enhet – metrisk Data
Densitet vid 15 °C/59 °F
ISO 12185 927 kg/m³ 124 oz/gal (US)
Viskositet vid 40 °C/104 °F
ISO 3104 65 cSt
Viskositet vid 100 °C/212 °F ISO 3104 13,4 cSt
Viskositetsindex ISO 2909 215
Flampunkt ISO 2592 250 °C 482 °F
Flytpunktstemperatur ISO 3016 –39 °C –38 °F

Kapacitet

  Reservdelsnummer
1 l 34 US fl oz 8099 0201 01
4 l  1,06 US gal 8099 0201 04

Air-Oil för bergborrmaskiner

contact icon