Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Air-Oil för bergborrmaskiner

Halvsyntetiskt smörjmedel för handhållna pneumatiska bergborrmaskiner

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Hög filmstyrka som klarar tung belastning och skyddar komponenter

Fungerar i temperaturintervallet -25 till +108 °C/-13 till +226 ºF

Lättnedbrytbart enligt OECD301B

Beskrivning

Alla tryckluftsverktyg kräver lite olja i luftledningen för att smörja de inre rörliga delarna, minska slitaget mellan dem, kyla ner dem och minska friktionen. Rotationsenheter (i bergborrmaskiner) utan olja går snabbt sönder.

Air-Oil för bergborrmaskiner är ett halvsyntetiskt smörjmedel som ökar maskinens tillförlitlighet och livslängd genom att erbjuda överlägset skydd mot slitage och korrosion. Oljan är speciellt utvecklad för Atlas Copco BBC, BBD och RH pneumatiska bergborrmaskiner och är även lämplig för AY pneumatiska stavvibratorer med en smörjapparat för luftledningen.

Prestanda

  Metod Enhet – metrisk Data
Densitet vid 15 °C/59 °F
ISO 12185 927 kg/m³ 124 oz/gal (US)
Viskositet vid 40 °C/104 °F
ISO 3104 65 cSt
Viskositet vid 100 °C/212 °F ISO 3104 13,4 cSt
Viskositetsindex ISO 2909 215
Flampunkt ISO 2592 250 °C 482 °F
Flytpunktstemperatur ISO 3016 –39 °C –38 °F

Kapacitet

  Reservdelsnummer
1 l 34 US fl oz 8099 0201 01
4 l  1,06 US gal 8099 0201 04