Stäng

Servicesatser

Atlas Copcos servicesatser är satser med reservdelar för de vanligaste reparationerna och underhållen samlade i ett paket.

Kontakta oss +46 8 743 97 00

När du köper utrustning från Atlas Copco kan du räkna med enastående och hållbar produktivitet. För att du ska kunna bibehålla denna produktivitetsnivå då det är dags för service är det viktigt att du använder maskindelar som konstrueras och tillverkas på samma sätt som de ursprungliga delarna. Endast originalreservdelar med deras rigorösa kvalitetssäkring kan fullt upprätthålla din utrustning och garantera hög prestanda. Att använda originalreservdelar innebär hög tillgänglighet och maximal prestanda över en lång tid.

Sats för förbyggande underhåll

Varje pneumatisk bergborrmaskin är tillverkad av delar som utsätts för slitage under drift. Slitaget beror på många variabler, inklusive det sätt borren används på, det material som ska borras och lufttillförselns setup. En sliten del kan påverka maskinens prestanda och även utlösa större haverier. Atlas Copco rekommenderar därför att du kontrollerar din utrustning regelbundet, att du noga följer underhållsschemat och att du är uppmärksam på gränsvärden för slitage. Satsen för prediktivt underhåll innehåller en fördefinierad uppsättning slitdelar som täcker de flesta av borrmaskinens normala servicebehov och som är i enlighet med underhållsschemat.

Reparationssatser

För de sällsynta fall då en del inte fungerar eller går sönder har Atlas Copco skapat reparations- och renoveringssatser som underlättar identifiering av delar och minimerar stilleståndstid.

Funktioner:  Fördelar:
  • Atlas Copcos servicesatser innehåller alla artiklar, ned till den allra sista tätningen. 
  • Spara tid genom att få rätt delar direkt. Du kan förlita dig på en enda källa för alla reservdelar.
  • Ett referensnummer ger snabb leverans. 
  • Enkelt att beställa: servicesatserna finns på lager. 
  • Alla satser levereras med tydliga och enkla instruktioner.
  • Minimera stilleståndstiden. Om du utför servicen internt så behöver din mekaniker inte slösa värdefull tid på att ta reda på hur delarna ska installeras.
  • Genom att använda servicesatser kan du planera underhållet i förväg. Satserna finns till ett förmånligt pris, till en lägre kostnad än vid köp av enskilda artiklar. 
  • Håll nere kostnaden för underhåll. Inga oförutsedda kostnader belastar din budget. Om man tänker på all den tid och de pengar som sparas då ingen behöver hitta, beställa och installera separata reservdelar, så står det klart att en servicesats är den mest kostnadseffektiva lösningen.