8-planen, reservdelsplan för 8-seriens kompressorer

Det bästa valet!

Hämta broschyr

Under 60 minuters servicetid, ökar därmed drifttiden

50 % besparingar för reservdelar och servicekostnader

Mineralbaserad kompressorolja Paroil M Xtreme ger ökad livslängd för förbrukningsartiklar

8-planen – det bästa valet!

Vi ger dig vinnande prestanda med 8-plan, och 8-seriens modeller ger dig en helt ny kundupplevelse.

8-plan är ett serviceerbjudande för 8-seriens kompressorer som erbjuder underhållssatser och förbrukningsartiklar under en fördefinierad tidsperiod. Detta gör att du bara måste budgetera för delar en gång, vilket eliminerar den administrativa bördan med upprepade och tidskrävande upphandlingar för reservdelar samt säkerställer att du uppnår maximal drifttid.

Du behöver inte längre lagra kompressordelar. Reservdelarna levereras när du behöver dem. Det frigör utrymme och kapital som du kan använda i kärnverksamheten.

En fast servicekostnad, mindre än 1 euro per dag

Två- eller treårsplan


 • Underhållssats 
 • Smörjmedel 
 • Leverans 
 • Underhållsschema 
 • Två års garanti på hela maskinen


 • Underhållssats 
 • Smörjmedel 
 • Leverans 
 • Underhållsschema 
 • Två års garanti på hela maskinen. 
 • Garanti för kompressorelement och motor det tredje året.

8-planen

Marknadens snabbaste underhållstid

Loading...