Stäng
servicetekniker fyller på olja i kompressorn XAS 58

Proaktiv oljeprovtagning

Genom att analysera oljeprover kan vi identifiera tecken på potentiella systemfel och identifiera trender som signalerar utrustningsförsämring innan oväntade stilleståndstid inträffar.

Bästa luftkvalitet och maskinprestanda

Atlas Copcos originaloljor har konstruerats internt för maximal drifttid, högsta bränsleeffektivitet, topprestanda och utökad livslängd. Dessa högkvalitetsoljor är avgörande för att upprätthålla garantin och dessutom för att hålla den mobila kompressorns luftkvalitet överlägsen.

 

Tryckluftens kvalitet kan påverkas av din arbetsmiljö och maskinunderhållet. Även om vi inte har någon kontroll över miljön kan vi utföra förebyggande service på maskinen. Oljerester kan försämra luftkompressorns prestanda och livslängd med tiden. Det är anledningen till att vi rekommenderar ett proaktivt förhållningssätt: utför ett oljeprovstest antingen 500 timmar eller sex månader efter varje oljebyte, beroende på vilket som inträffar först. Skicka över provet till oss för att få en rapport. Du kan dessutom begära skräddarsydda rekommendationer baserade på din specifika rapport.

 

Vad kan du förvänta dig?

 • Identifiering av tecken på möjligt systemfel i framtiden.
 • Identifiering av trender som varnar dig för försämring av utrustningen före oväntade driftstopp.
 • Skräddarsydda expertråd och rekommendationer för underhåll (som en tilläggstjänst).

 

 

Vad omfattar vårt oljetest?

Vårt oljetest utförs av ett oberoende laboratorium och omfattar följande kontroller:

Viskositet

 • Är din kompressorolja förorenad?
 • Är oljans viskositet korrekt för optimala prestanda?

Tillsatser

 • Kontrollera om tillsatskoncentrationen är försämrad

Vattenhalt

 • Identifiering av hög fukthalt och åtgärdande av emulgeringsproblem

Totalt syranummer (TAN)

Proaktiva kontroller för:    

 • Oljeoxidering
 • Kontaminering med frätande syra
 • Potentiella mekaniska problem

Slitmetaller

 • Utvärdering av utrustningens tillstånd
 • Schemaläggning av rutinmässigt underhåll innan potentiella fel inträffar

 

 

Det är enkelt att skicka in ett oljeprov!

 • Ta ett representerande prov i den medföljande flaskan.
 • Gå till Power Connect via powerconnect.atlascopco.com. I Power Connect måste du:

1) Skanna maskinens serienummer via QR-koden eller ange det manuellt.

2) Klicka på ikonen för oljeprovtagning och fylla i alla uppgifter (inklusive provnummer, oljeinformation och dina kontaktuppgifter).

 

 • När du har fyllt i formuläret får du en bekräftelse via e-post Om du inte får e-postmeddelandet ber vi dig att kontakt din närmaste återförsäljare eller Atlas Copcos kundtjänstrepresentant.
 • Skicka provet omedelbart till laboratoriet, via en leverans- eller kurirtjänst som kan spåras. Du kan använda den adresserade fraktetiketten som medföljer förpackningen.
 • En representant från Atlas Copco kontaktar dig med testresultaten.

Så här tar du ett prov:

 

 

Bruksanvisning

Proaktiv oljeprovtagning

explainer icon