Stäng

Servicesatser för tryckluftsspett

Atlas Copcos servicesatser är satser med reservdelar för de vanligaste reparationerna och underhållen samlade i ett paket.

Kontakta oss +46 8 743 97 00

När du köper utrustning från Atlas Copco kan du räkna med enastående och hållbar produktivitet. För att du ska kunna bibehålla denna produktivitetsnivå då det är dags för service är det viktigt att du använder maskindelar som konstrueras och tillverkas på samma sätt som de ursprungliga delarna. Endast originalreservdelar med deras rigorösa kvalitetssäkring kan fullt upprätthålla din utrustning och garantera hög prestanda. Att använda originalreservdelar innebär hög tillgänglighet och maximal prestanda över en lång tid.

Sats för förbyggande underhåll

Varje tryckluftsspett är tillverkat av delar som utsätts för slitage under drift. Slitaget beror på många variabler, inklusive det sätt spettet används på, det material som ska brytas och lufttillförselns setup. En sliten del kan påverka maskinens prestanda och kan även utlösa större haverier. Atlas Copco rekommenderar därför att du kontrollerar din utrustning regelbundet, att du noga följer underhållsschemat och att du är uppmärksam på gränsvärden för slitage. Satsen för prediktivt underhåll innehåller en fördefinierad uppsättning slitdelar som täcker de flesta av tryckluftsspettets normala servicebehov och som är i linje med underhållsschemat för ditt spett.

Reparationssatser

För de sällsynta fall då en del inte fungerar eller går sönder har Atlas Copco skapat reparations- och renoveringssatser som underlättar identifiering av delar och minimerar stilleståndstid.

Funktioner: Fördelar:
  • Atlas Copcos servicesatser innehåller alla artiklar, ned till den allra sista tätningen. 
  • Spara tid när du ska hitta rätt delar. Du kan få alla reservdelar du behöver från en och samma källa
  • Ett enda referensnummer innebär snabbare leveranser. 
  • Enkelt att beställa: servicesatserna finns på lager. 
  • Alla satser levereras med tydliga och enkla instruktioner.
  • Minska stilleståndstiden. Om du utför servicen inom din verksamhet så behöver din mekaniker inte ägna värdefull tid på att ta reda på hur delarna ska installeras.
  • Med servicesatser kan du planera underhållet i förväg, och de har förmånliga priser så att du betalar mindre än om du skulle köpa artiklarna separat.
  • Håll nere dina underhållskostnader. Undvik oförutsedda överraskningar som rubbar din budget. Och när du räknar in den tid och de pengar du sparar genom att inte behöva hitta, beställa och installera separata reservdelar så är en servicesats definitivt den mest kostnadseffektiva lösningen för ditt underhåll.

Servicesatser för tryckluftsspett

contact icon